۱۶ دی ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6936705
T T
۰ نفر
نوسانات شاخص سهام در بورس های هنک کنک و چین # پکن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/10/77 شاخص سهام در بورس هنک کنک روز چهارشنبه در پایان کار این بازار بشدت افزایش یافت .
به گزارش خبرگزاری شین هوا ، شاخص "هانک سنک " در بورس هنک گنک بعد از ظهرامروز به میزان 47/3 درصد یعنی 342 هزار و 74 واحد ترقی کرد.
براساس همین گزارش دراین زمان شاخص مذکور به 10 میلیون و 233 هزار و 80 واحد رسید.
در این روز شاخص سهام در بورس شانگهای چین نیز که مهمترین بازار سهام این کشور است ، به میزان 12 هزار و 62 واحد ترقی کرد و به یک میلیون و 132 هزار و 59 واحد رسید.
در همین حال در بورس " شن جن " نیز شاخص سهام به 2 میلیون و 892 هزار و 48 واحد رسید که 32 هزار و 8 واحد نسبت به روز گذشته افزایش نشان می دهد.
۰ نفر