۱۴ دی ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6936502
T T
۰ نفر
20 میلیارد ریال کالا در آذر ماه از آذربایجان شرقی صادرشد # تبریز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/10/77 داخلی.اقتصادی .اس تاندارد.صدورکالا در آذر ماه سالجاری معادل 20 میلیارد و 289 میلیون ریال انواع کالاهای غیرنفتی از استان آذربایجان شرقی به خارج از کشـور صادر شده است.
افزون بر 15 هزار تن محصولات و فرآورده های کشاورزی به ارزش تقریبی 18 میلیارد ریال ، بخش عمده این کالاها را تشکیل می دهد.
همچنین 223 تـن محصولات غذایی بـه ارزش 5/1 میلیارد ریـال ، 200 تن محصولات شیمیایی به ارزش 525 میلیـون ریـال و نیـز فرآورده هـای دامـی ، سلولزی و نساجی به ارزش 332 میلیون ریال ، بخش دیگری از این کالاها می باشد.
طبق اعلام اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی کالاهای صادره پس از تطبیق بـا استانداردهای بین المللی طی 659 فقره گواهینامه صادراتی به 25 کشور آسیایی ، اروپایی و خاورمیانه صادر شده اند.
در طول سال گذشته معـادل 287 میلیارد و 639 میلیون ریال انواع کالاهای غیر نفتی پس از تطبیق با مقـررات استاندارد از استـان آذربایجان شرقی صادر شده بود .
۰ نفر