۵ دی ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6935953
T T
۰ نفر
نماینده انزلی: برنج وارداتی نباید موجب افت قیمت برنج داخلی شود # بندرانزلی، خبرگزاری جمهوری اسلامی 5/10/77 داخلی .اقتصادی . کشاورزی .برنج رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت :وارد کردن بیش از حد نیاز برنج خارجی باعث پایین آمدن قیمت برنج داخلی وازبین رفتن انگیزه کشاورزان خواهد شد.
عبدالغفار شجاع روز شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار داشت : وزارت بازرگانی موظف است پس از تصویب طرح واردات برنج خارجی ترتیبی دهد که برنج مورد نیاز از طریق بخش خصوصی و با نظارت دولت وارد شود.
وی گفت: وزارت بازرگانی نباید اجازه دهد که با وارد شدن برنج بیش از حد نیاز ، موجب تراکم برنج در بازار و افت قیمت برنج داخلی گردد.
شجاع افزود: با کلیات طرح واردات 250 هزار تن برنج خارجی درمجلس موافقت شده است و کمیسیون خاص پس از جمع بندی نظرات مختلف ، بزودی آن را در شور دوم مطرح می کند که بعد از رای گیری و تصویب این طرح ، دولت مجاز خواهد بود ، برنج مورد نیاز کشور را وارد کند.
۰ نفر