۵ دی ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6935941
T T
۰ نفر
شرکت برق منطقه ای آذربایجان گواهینامه ایزو دریافت کرد # تبریز،خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/10/77 داخلی .اقتصادی .نیرو .ایزو شرکت برق منطقه ای آذربایجان بـا ارتقای کیفی خدمات تولید و توزیع نیرو موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9002 شد .
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان گفت : این گواهینامه برای نخستین بار در استان های شمالغرب کشور توسط یـک شـرکت ارائـه کننده خدمات عمومی دریافت شده است .
وی افزود: از سال 75 با انتخاب مشاور ویژه راهکارهای اصلی دریافت این گواهینامه بررسی و مراحل تولید و تـوزیع انرژی ، کیفیت دستگاههای سنجش و شیوه خدمات دهی به مشترکین با معیارهای سازمان استاندارد جهانی موسوم به " ایزو " تطبیق داده شد.
مهندس علی اصغر امجدی گفت : در ایـن راستا در زمینه آموزشهای لازم نیروی انسانی ، مستندسازی فعالیت ها و جمع آوری و تهیه روش های اجرایی کار نیز اقدامات لازم انجام شد .
بگفته وی پس از ممیزی و پیش ممیزی فعالیتهای شرکت برق منطقه ای در زمینه انتقال ، طـراحی و " دیسپاچینک " از سـوی کارشناسان شرکت " s.g.s" کشور سویس گواهینامه ایزو 9002 به این شرکت اعطا شد.
وی افزود : کاربـری ایـن گواهینامه تـوام با نظارت و ممیزی کارشناسان شرکت " s.g.s " خواهد بود و اگر وضعیت کیفی ارائه خدمات شرکت کاهش یابد گواهینامه کاربری مذکور نیز لغو خواهد شد.
مهندس امجدی گفت : در حـال حـاضر با بکارگیری شیوه های استاندارد جهانی در مـراحل مختلف کاری ایـن شرکت ضمن افزایش سطح خدمات دهی به 5/1 میلیون مشترک شرکت ، تحول مثبت نیز در فعالیت های شرکت مشهود است .
وی کاهش خستگی نیروهـای انسـانی و ضایعات و هزینه ها ، افزایش راندمان مدیریتی ، امکان بروز قابلیت ها ، فـراهم شدن زمنیه برنامه ریزی مناسب و نظم کاری را از جمله آثـار بکارگیری استاندارد در فعالیت هـای این شرکت وسیع خدماتی دانست .
شرکت بـرق منطقه ای آذربایجان کار تـولید ، انتقال و تـوزیع بـرق در سه استان آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل را عهده دار است .
این شرکت ضمـن تـولید 1200 مگاوات انرژی و انتقال 250 مگاوات انرژی از استان هـای همجوار و نیز تـوزیع انرژی مورد نیاز منطقه معادل 150 مگاوات انرژی به کشورهای همسایه صادر می کند.
۰ نفر