۲۲ آذر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6935145
T T
۰ نفر
یک مسوول : هدف مخالفان قانون کار ایجاد تعارض دربین کارگران است # تبریز،خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/09/77 داخلی. اقتصادی. قانون کار مسوول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی گفت : کسانیکه با قانون کار مخالفت می کنند در تلاش هستند تا درصفوف کارگران تعارض و تضاد ایجاد کنند.
کریم صادق زاده در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اقدام کسانی را که با قانون کار مخالفت می کنند توطئه آمیز و هدفمند توصیف کرد .
وی افزود : این افراد سعی دارند تا قانون کار را به میدان مخاصمه و جدل های جناحی تبدیل کرده و از ایـن طـریق در جامعه کارگری تضاد ایجاد کنند.
صادق زاده با اشاره بـه اینکه قانون کار دستاورد عظیم انقلاب اسلامی در بخش اقتصاد و نیروی انسانی است ، گفت : مخالفت بـا قانـون کار در ایـن برهه از تاریخ انقلاب اسلامی می تواند نشانگر اهداف کینه توزانه و منفی نسبت به یکپارچگی و وحدت جامعه باشد.
وی بطور مشخص از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به دلیل مخالفت با قانون کار انتقاد کرد و افزود : اکنون در بـرهه ای از زمان قرار داریم که در جامعه کارگری نیاز به رغبت و اشتیاق بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
مسوول کانون هماهنگی شـوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی مخالفت علنی با قانون کار را باعث خدشه دار شدن افکار عمومی جامعه کارگری توصیف کرد و افزود : عکس العملهای ناخوشایند ثمره طبیعی چنین وضعیتی خواهد بود.
مسوول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی هفته گذشته اعلام کرده بود کارگران تبریز در حمایت از قانون کار راهپیمایی خواهند کرد.
وی این راهپیمایی را که زمان آن اعلام نشده است صرفا یک اقدام صنفی و اجتماعی در جهت دفاع از حقوق صنفی کارگران توصیف کرده است .
در واحدهای صنعتی استان آذربایجان شرقی نزدیک به 200 هزار نفر کارگر مشمول قانون کار وجود دارد .
۰ نفر