۲۲ آذر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6935125
T T
۰ نفر
یک مسوول: 7/18 میلیارد ریال اعتبار به هرمزگان اختصاص یافت # بندرعباس ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/9/77 داخلی. اقتصادی. عمرانی.
رییس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان گفت: امسال اعتبار تبصره 45 قانون بودجه برای طرحهای عمرانی این استان، 18 میلیارد و 700 میلیون ریال است.
ابوالقاسم راسخ نژاد شنبه شب درچهارمین جلسه کمیته برنامه ریزی هرمزگان افزود:درمرحله نخست توزیع اعتبارات،پنج میلیارد و 610 میلیون ریال به اجرای طرحهای آب، برق، راه و مخابرات روستایی اختصاص یافته است.
وی اظهار داشت:اعتباریاد شده برای مناطق روستایی و اتمام بیش از 90 طرح نیمه تمام هزینه می شود.
راسخ نژاد افزود:طی بازدیدی که از 61 طرح نیمه تمام هرمزگان در مرحله نخست انجام شد، 56 طرح دارای پیشرفت فیزیکی و کیفیت اجرای خوب، چهار طرح متوسط و یک طرح وضعیت بد داشتند.
وی علت عدم اتمام طرحهای نیمه تمام هرمزگان را ضعف دستگاه اجرایی و نیز پیمانکار، دستگاه نظارت و مشکلات تدارکاتی و مالی عنوان کرد.
دراین جلسه استاندارهرمزگان برنحوه توزیع بهینه اعتبارات بین دستگاههای اجرایی و اتمام طرحهای نیمه تمام این استان تاکید کرد.
فتحالله معین افزود:تازمانی که طرحهای نیمه تمام به پایان نرسد، اعتباری به طرحهای جدیدالاحداث هرمزگان اختصاص نخواهد یافت.
۰ نفر