۲۶ آبان ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6933311
T T
۰ نفر

بهای فلزات در بازار بورس لندن

۲۶ آبان ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6933311
بهای فلزات در بازار بورس لندن # لندن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/08/77 در پایان فعالیت امروز بازار لندن بهای برخی از فلزات به صورت نقدی و سه ماهه بر حسب دلار آمریکا و برای هر تن به شرح زیر بود : نوع فلز سه ماهه نقد ......................................................................
......................................................................
مس 5/1588 0/1561 سرب 75/497 00/489 قلع 5/5412 0/5460 روی ممتاز 50/982 00/966 آلومینیم 7/99 درصد 5/1313 0/1297 آلومینیم آلیاژ 0/1116 0/1090 نیکل 5/4232 0/4170
۰ نفر