۵ آبان ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6931887
T T
۰ نفر
آزاد شدن قیمت مرغ فزونی این ماده پروتئینی را درقم به دنبال داشت # قم ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/08/77 داخلی.اقتصادی.بازرگانی.اصناف وبازار.
آزاد شدن قیمت مرغ در قم باعث فزونی این ماده پروتئینی درفروشگاه های استان شد.
با تعیین قیمت هشت هزار ریال برای هر کیلوگرم مرغ ازسوی کمیسیون امور تعزیرات ، تولیدکنندگان بازارگوشت مرغ این استان را اشباع کردند.
این درحالیست که گوشت مرغ طی دو ماه گذشته درقم کمیاب بود.
از سوی دیگر اگرچه فراوانی مرغ درقم سبب خوشحالی نسبی مردم شد امابهای آن همچنان موجب نارضایتی مردم است .
یکی از شهروندان گفت: باافزایش ناگهانی عرضه مرغ درقم این ظن قوت گرفت که تولیدکنندگان تنها به دنبال منافع خودشان هستند.
جعفر صفری ضمن انتقاد از سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این اداره کل پاسخی در قبال افزایش قیمت مرغ به مردم نمی دهد.
وی اضافه کرد: قیمت مرغ هم اکنون به هیچ وجه واقعی نیست ومسوولان باید با اقدام مناسب از ادامه این وضع جلوگیری کنند.
یک مقام مسوول درسازمان تعزیرات حکومتی قم گفت:"ماهیچ مسوولیتی درقبال افزایش قیمت مرغ نداریم".
وی که خواست نامش فاش نشودافزود:این سازمان منتظراعلام نظرستادپشتیبانی تنظیم بازار است که درصورت ارائه قیمت جدید، با متخلفین برخورد کند.
ازسوی دیگر یک مقام آگاه درسازمان بازرسی گفت: قیمت هشت هزارریال برای مرغ طبق عرف کشور بوده و مسوولان استان برای دستیابی مردم به این ماده پروتئینی، قیمت آن را آزاد کردند.
سالانه بیش از 20 هزار تن گوشت مرغ درقم تولید می شود که نیمی از آن به استانهای مجاور صادر می شود.
۰ نفر