۵ آبان ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6931871
T T
۰ نفر
مذاکرات اقتصادی مصر و افریقای جنوبی آغاز شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/08/77 مصر و افریقای جنوبی روز دوشنبه در اولین جلسه گردهمایی کمیسیون مشترک دو کشور چند قرار داد اقتصادی امضا کردند .
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره سومین گردهمایی کمیسیون مشترک افریقای جنوبی و مصر از روز دوشنبه به ریاست جف رادب ، وزیر خدمات عمومی افریقای جنوبی ، و احمد قویلی ، وزیر بازرگانی مصر ، در قاهره شروع به کار کرد .
هیات های دو کشور در این گردهمایی یک قرارداد بازرگانی و چند قرار داد حمایت از سرمایه گذاری و همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی امضا کردند .
مذاکرات دو کشور تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت و گفته می شود دو کشور چند قرار داد کشاورزی و امنیتی نیز امضا خواهند کرد .
روابط مصر و افریقای جنوبی از زمان به قدرت رسیدن نلسون ماندلا در افریقای جنوبی در سال 1994 به سرعت افزایش یافته است .
۰ نفر