۲۷ مهر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6931413
T T
۰ نفر
استقرار نظام استاندارد ایزو در صنایع ضروری است # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/07/77 مشاور سازمان برنامه وبودجه گفت: نظام یافته نبودن مدیریت صنایع کشور ، استقرار نظام ایزو را در مجموعه صنایع کوچک و بزرک و همچنین کالاها و خدمات بیش از پیش ضروری می سازد.
مهندس علی رهبر روز دوشنبه در دومین روز"نخستین همایش مدیریت کیفیت" افزود: از انجا که کمبود بسیاری از موارد نظیر مستندسازی ، ارزیابی فروشنده و... برای استقرار نظام ایزو در مجموعه صنایع کشور به شدت احساس می شود ایجاد این موارد برای هماهنگی و انسجام در بخش های مختلف ضروری است.
وی گفت: اگرچه روند استقرار نظام ایزو در مجموعه صنایع داخلی تاکنون مثبت بوده است اما به دلیل اعتقاد و اگاهی نداشتن مدیریت های اجرایی در بخش های مختلف متاسفانه هنوز تعهد مدیریت به اهداف مورد نظر استاندارد در تمام صنایع و خدمات به وجود نیامده است.
مشاور سازمان برنامه وبودجه با اشاره به این که تعهد مدیریت به اهداف مورد نظر استاندارد می تواند زمینه ساز ارتقای یک سازمان در کل و پیشرفت و توسعه تمام نظام تولید و خدمات در کشور باشد ، یاداور شد: حرکت به سوی مدیریت کیفیت در داخل یک نظام ، حرکتی انفرادی نیست بلکه کل افراد و نیروها با تخصص های مختلف باید همگام با مدیریت حرکت کنند.
وی تصریح کرد: استقرار سیستم ایزو ، مدیریت ما را عملی کرده و سازمان می دهد ضمن اینکه سبب ارزیابی نظام تولید می شود.
به گفته وی این امر همچنین سبب درک و شناخت به موقع نقاط ضعف و اصلاح ان می گردد.
رهبر با اشاره به این که اعمال مدیریت کیفیت در واحدهای کوچک تولیدی به مراتب سهل تر از سازمان های بزرک و پیچیده است ، گفت: برای استقرار نظام مدیریت کیفیت در سازمان های بزرک باید از وجود مشاوران خبره استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت و مدیریت ارشد و دولتی باید مجموعه های بزرگی را که به دلیل گسترده بودن قادر به کنترل عوامل خارجی نیستند ، یاری کند.
"نخستین همایش مدیریت کیفیت"که به همت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و گروه کارشناسان ایران روز یکشنبه در تهران اغاز شد ، روز سه شنبه به کار خود پایان می دهد.
/20/80/230/124/11/
۰ نفر