۱۵ مهر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6930560
T T
۰ نفر

هند از رشد اقتصادی سریع برخوردار است

۱۵ مهر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6930560
هند از رشد اقتصادی سریع برخوردار است # دهلی نو،خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/07/77 یک مقام بلند پایه بانک جهانی معتقد است : رشد اقتصادی هند در مقایسه با دیگر کشورهای اسیایی از جمله چین سریعتر است.
به گزارش روز چهارشنبه روزنامه انگلیسی زبان " هندو " چاپ دهلی ، " جان ویلیامسون ـ wiliamson john " رییس گروه اقتصادی بانک جهانی اظهار داشت ک براساس امار این بانک ، رشد اقتصادی هند بین سالهای 1992 تا 1994 سالانه پنج درصد و بین سالهای 1994 تا 1996 سالانه هفت درصد بوده و اقتصاد این کشور در زمره اقتصادهای موفق جهان قرار داشته است.
وی گفت : کاهش محصولات بخش کشاورزی و کندی صادرات هند در سال مالی 98ـ1997 سبب کندی رشد اقتصاد این کشور شد و اقتصاد این کشور در این سال تنها 1/5 درصد رشد کرد.
ویلیامسون افزود : البته این خطر وجود دارد که رکود اقتصادی جهان عمیقتر گردد و بر اثر ان منطقه جنوب اسیا بطور کل و هند بطور خاص ، نتواند به رشد پیش بینی شده دست یابند.
رشد اقتصادی منطقه جنوب اسیا در سال مالی 2000 ـ 1999 ، 6/4 درصد و از هند در این سال 5/5 درصد پیش بینی شده است.
وی گفت : این خطر نیز وجود دارد تحریمهای اقتصادی سبب ورشکستگی اقتصاد پاکستان شود و تحریمها علیه هند بیشتر ازانچه در حال حاضر مشاهده می شود، تاثیر داشته باشد .
۰ نفر