۱۶ شهریور ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6928623
T T
۰ نفر

48 هزار شرکت تعاونی در سراسر کشور فعالیت می کنند

۱۶ شهریور ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6928623
48 هزار شرکت تعاونی در سراسر کشور فعالیت می کنند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/6/77 48 هزار و 628 شرکت تعاونی با 15 میلیون و122 هزار و166 عضو تحت پوشش وزارتخانه های تعاون ، کشاوزی و جهادسازندگی در سراسر کشور فعالیت دارند.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، از مجموع شرکت های تعاونی فعال در کشور ، 43 هزار و 615 تعاونی با 9 میلیون و 342 هزار و 300 عضو تحت پوشش وزارت تعاون به ثبت رسیده اند و در حال حاضر یک میلیون و 308 هزار و 964 نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند.
از مجموع تعاونی های تحت پوشش وزارت تعاون شش هزار و 393 شرکت در بخش کشاورزی، یک هزار و 677 شرکت در بخش عمرانی، چهار هزار و 882 شرکت در بخش صنعتی ، یک هزار و 395 شرکت در بخش معدنی ، 800 شرکت در بخش فرش دستباف ، 2 هزار و 356 شرکت در بخش تامین نیاز تولیدکنندگان، 2 هزار و 594 شرکت در بخش خدمات ، 890 شرکت در بخش حمل و نقل، هشت هزار و 199 شرکت در بخش مسکن ، 879 شرکت در بخش اعتبار، 12 هزار و 622 شرکت در بخش تامین نیازهای مصرف -کنندگان و 654 شرکت در بخش تعاونی های چندمنظوره مشغول به فعالیت هستند.
همچنین 274 اتحادیه تا پایان بهار امسال در سراسر کشور با 9 هزار و 575 عضو ثبت شده اند.
/20/ /120/ /124/ /13/
۰ نفر