۸ شهریور ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6928111
T T
۰ نفر
10 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای عمرانی در مراغه اختصاص یافت # مراغه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/06/77 داخلی . اقتصادی . طرحهای عمرانی فرماندار مراغه گفت : با اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار ، 123 طرح عمران شهری و روستایی در شهرستان مراغه در سال جاری در دست اجرا است.
یعقوب عزیززاده روز یکشنبه افزود: برای اجرای این طرحها 10 میلیاردو 524 میلیون ریال از محل اعتبارات تبصره 25 اختصاص یافته است.
وی گفت: بیشترین اعتبارات تبصره 25 به مبلغ 3 میلیاردو892 میلیون ریال برای احداث فضاهای آموزشی به آموزش وپرورش و کمترین اعتبارات به مبلغ 35 میلیون ریال به تامین اجتماعی و بهزیستی اختصاص یافته است .
وی اظهارداشت : در سال گذشته با تخصیص 10 میلیاردو67 میلیون ریال اعتبارات تبصره 25 بیش از 120 طرح عمران شهری وروستایی در شهرستان مراغه اجراشد.
۰ نفر