۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6921319
T T
۰ نفر
روسیه همچنان بزرگترین شریک تجاری جمهوری آذربایجان است # باکو - خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/02/77 خبرگزاری "توران" جمهوری آذربایجان روز جمعه گزارش داد: روسیه درسه ماهه نخست سال جاری میلادی با اختصاص 25 درصد از حجم تجارت خارجی آذربایجان معادل 76میلیون دلاربه خود ، همچنان بزرگترین شریک تجاری این کشور است.
این خبرگزاری افزود: میزان واردات جمهوری آذربایجان ازدراین مدت روسیه 37 میلیون و 800 هزار دلاربوده که افزایشی معادل 5/17 درصد را نشان می دهد.
بعدازروسیه، ترکیه با 41 میلیون دلارمبادلات تجاری دومین شریک تجاری آذربایجان بوده است.
۰ نفر