۲۰ فروردین ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6919027
T T
۰ نفر

چک و قزاقستان دو قرار داد همکاری امضا کردند

۲۰ فروردین ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6919027
چک و قزاقستان دو قرار داد همکاری امضا کردند # الماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/01/77 جمهوری چک و قزاقستان در الماتی دو قرار داد همکاری امضا کردند.
به موجب این دو قرارداد که روز پنجشنبه توسط "قاسم ژامرت توقایف " وزیرامور خارجه قزاقستان و"کاریل کنیل " وزیرتجارت خارجی چک امضا شد دوکشور اخذ مالیات مضاعف ازمبادلات متقابل را لغو کردند و برای مبارزه بامواد مخدر و جنایات سازمان یافته با هم همکاری می کنند .
حجم مبادلات تجاری چک و قزاقستان در سال 1997 برابر با 50 میلیون و 400 هزار دلار بود که 18 میلیون و 900 هزار دلار ان ارزش صادرات قزاقستان است .
قزاقستان به چک عمدتا مواد معدنی صادر و ازاین کشور دستگاهها و تجهیزات صنعتی وارد می کند.
وزیر تجارت خارجی چک که چهارشنبه شب به دنبال دیدار چند ساعته از بیشکک پایتخت قرقیزستان وارد الماتی پایتخت سابق قزاقستان شد روز پنجشنبه همچنین با چند تن از وزرای صنعتی این کشور و نیز سرمایه گذاران چک در قزاقستان دیدار می کند .
10 / 13 / 140 / 248
۰ نفر