۷ فروردین ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6918386
T T
۰ نفر

نوسانات ارزش سهام در بورس های هنک کنک و چین

۷ فروردین ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6918386
نوسانات ارزش سهام در بورس های هنک کنک و چین # پکن-خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/01/77 ارزش سهام روز ( جمعه ) در بورس هنک کنک کاهش و در بازارهای چین افزایش یافت .
شاخص "هانک سنک " در بورس هنک گنک روز جمعه به میزان 22 هزار و 38 واحد سقوط کرد .
به گزارش خبرگزاری شین هوا ، در زمان تعطیلی این بازار شاخص مذکور به 11 میلیون و 735 هزار و 50 واحد رسید.
در طول هفته گذشته در بورس هنک کنک ارزش سهام همواره روند صعودی داشت .
ارزش سهام در بورس " شن جن " چین نیز در روز جمعه به 4 میلیون و 9 هزار و 29 واحد رسید که نسبت به روز پنج شنبه 59 هزار و 48 واحد افزایش نشان می دهد .
ارزش سهام در بورس " شانگهای " چین نیز به میزان 34 هزار و 70 واحد بهبود یافت و به یک میلیون ، 223 هزار و 56 واحد رسید.
۰ نفر