۴ اسفند ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6916316
T T
۰ نفر

مازاد تراز بازرگانی ژاپن 31 درصد کاهش یافت

۴ اسفند ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6916316
مازاد تراز بازرگانی ژاپن 31 درصد کاهش یافت # توکیو ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/12/78 مازاد تراز بازرگانی ژاپن در ماه گذشته " ژانویه " به 6/522 میلیارد ین رسیدکه این رقم نسبت به مدت مشابه سال پیش 7/30 درصد کاهش نشان می دهد.
وزارت دارایی ژاپن روز چهارشنبه گفت که این کاهش برای دهمین ماه پی در پی است که صورت می گیرد.
میزان صادرات در ماه گذشته با 7/1 درصد افزایش به 3 تریلیون و 7/508 میلیارد ین رسیده که بیانگر روند تقویت آن برای سومین ماه متوالی است.
واردات ژاپـن نیز در این مدت به 2 تریلیون و 1/986 میلیارد ین رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 7/10 درصد بیشتر شده است.
بر اساس ایـن گزارش رسمی، مازاد تراز بازرگانی ژاپن در مقابل آمریکا نیز در ماه "ژانویه" به 8/477 میلیارد ین رسیده که نسبت به مدت مشابه سال پیش 9/1 درصد کمتر شده است.
کارشـنـاسـان رسـمـی ژاپن معتقدند که افزایش بهای نفت خام وارداتی و تقویت ارزش ین در برابر دلار آمریکا از عوامل موثر در رشد شتابان واردات و کاهش نرخ صادرات می باشد.
آمـارهـای رسـمـی بیانگر آن است که میانگین هر بشکه نفت خام وارداتی ژاپن در در ماه گذشـته 7/25 دلار بوده است که در مقایسه با سال پیش افزایش نشان می دهد.
333
۰ نفر