۲ اسفند ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6916170
T T
۰ نفر
شاخص کل قیمت سهام در بورس تهران 578 واحد افزایش یافت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/12/78 داخلی.اقتصادی.بورس.
شاخص کل قیمت سهام شرکت ها در پایان بهمن ماه امسـال به 53/2116 واحد رسید که نسبت به پایان سال گذشته به میزان 58/578 واحد افزایش داشت.
بر اساس گزارش عملکرد سازمان بورس اوراق بهادار تهران، در یازده ماه نخست سال جاری 945 میلیون و 712 هزار و 715 سهم به ارزش بیش از 3 تریلیون و 826 میلیارد و 993 میلیون ریال در بازار اوراق بهادار تهران معامله شد.
تعداد سهام عرضه شده از سوی بانک ها و سازمان های دولتی و سایر نهادها در مدت یاد شده 120 میلیون و 30 هزار و 426 سهم به ارزش بیش از یک تریلیون و 138 میلیارد ریال بود.
بر اساس این گزارش، سهام معامله شده طی یازده ماه نخست امسال را 206 هزار و 446 نفر در 350 هزار و 897 نوبت خریداری کردند.
آخرین قیمت خرید و فروش واریزنامه های صادراتی در پایان بهمن ماه سـال جاری با 9 ریال افزایش نسبت به پایان دی 78 معادل 5148 ریال ثبت شد.
یازده شرکت در سال جاری به مجموعه شرکت های پذیر فته شده در بورس اضافه شدند و در پایان بهمن ماه ســهام 292 شــرکت در بازار اوراق بهادار تهران مبادله می شد.
20 / 120 / 123 / 11 /
۰ نفر