۸ دی ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6912795
T T
۰ نفر
تداوم خشکسالی کشاورزان و باغداران استان کرمان را نگران کرده است # کرمان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/10/1378 داخلی.اجتماعی.اقتصادی.کشاورزی.خشکسالی.
کمبـود شـدیـد نزولات جوی در سال زراعی جاری و تداوم خشکسالی کشاورزان و باغداران کرمان را نسبت به وضعیت کاشت و برداشت محصولات نگران کرده است.
در ایـن میـان کشاورزان گندمکار بیم آن دارند که نبود بارش موجب نابودی بخش مهمی از زمینهای کشت دیم امسال شود.
ایـن نگـرانی در مناطق خشک استان کرمان بخصـوص شهرستانهای راور، زرند و رفسنجان شدت بیشتری دارد.
یک از باغداران زرند روز چهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: متوسط سالانه میزان بارندگی در این شهرستان از 70 الی 80 میلیمتر تجاوز نمی کند.
محمد موسی زاده افزود: بـا ایـن حال برغم پایان یافتن فصل پاییز و آغاز زمستان هنوز یک قطره باران هم در این منطقه بر زمین ننشسته است.
دراین شرایط رییس اداره کشاورزی زرند می گوید منابع آبی این منطقه سالانه 5/1 تا دو متر افت می کنند.
علی زارعی افزود: بـرداشت بی رویه آب از این منابع موجب پیشروی جبهه شور در منطقه نیز شده است.
وی میـزان ورود آب بـه منابـع حاصـل از بارندگی در این خطه را سالانه 90 میلیون مترمکعب اعلام کرد.
او افزود: این در حالی است که از 7300 حلقه چاه عمیق، نیمه عمیق و رشته قنات این شهرستان سالانه سه برابر حجم آب ورودی به منابع زیرزمینی بـرداشت می شود.
وی تنها راه نجات از خشکسالی و جلوگیری از افت آبهای زیرزمینی منطقه را استفاده کشاورزان از روش آبیاری تحت فشار دانست.
رییس اداره کشاورزی زرند گفت:درچنین وضعیتی امسال هنوز هیچگونه بارندگی در منطقه رخ نداده و به نظر می رسد این خطه با کمبود شدید آب روبرو شود.
خشکسالی ناشی از کمبود نزوات جوی حتی مناطق حاصلخیز استان کرمان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
یک صیفی کار جیرفتی در ایـن خصـوص گفت: درسالهای ترآبی میزان بارندگی در جیرفت و کهنوج گاهی به 210 میلیمتر می رسد.
احمد سلیمانی افزود: برغم این سابقه، امسال تـاکنـون یک قطره باران هـم در این منطقه نباریده است.
معاون باغبانی سازمان کشاورزی جیرفت نیز گفت: نبود بارندگی بـا تاثیرات منفی بر قناتهای موجود در جیرفت و کهنوج همراه بوده است.
فرامرز رستگاری افزود: با اینکه پارسال تا دی ماه، 90 میلیمتر باران در جیرفت به زمین نشست امسال هنوز از بارندگی در این سامان خبری نیست.
وی بخاطـر همیـن وضعـیت بـه باغداران و کشاورزان در شهرستانهای جیرفت و کهنوج نسبت به مصرف بی رویه آب هشدار داد.
بخش عمـده آب کشاروزی در جیرفت و کهنوج از 18 هزار حلقه چاه عمیق، نیمه عمیق و سد جیرفت تامین می شود.
سالانه 5/1 تـا دو میلیون تن صیفی جات در چند نوبت از سطح 180 هزار هکتار زمینهای منطقه جیرفت و کهنوج برداشت می شود.
استان کرمان بـا مساحتی حـدود 175 هزار کیلومتر مربع 11 درصـد از مساحت کل کشور را تشکیل می دهد.
306 هـزار هکتـار باغ و 263 هزار هکتار زمین کشاورزی در این استان وجود دارد. پسته، مرکبات و خرما از محصولات صادارتی کرمان بشمار می آیند.
گندم، جو، نباتات علوفه ای، جالیزی ، سبریجات ، چغندر قند ، پنبه دانه و دانه های روغنی نیز از دیگر محصولات عمده کشاورزی در استان کرمان هستند.
۰ نفر