۸ دی ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6912777
T T
۰ نفر
پروازهای شب تحویل سال2000 در بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس لغو شد # ابوظبی ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : 08/10/78 بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای جلوگیری از خطرات احتمالی بروز مشکل در سیستم رایانه ای در فرودگاه ها پروازهای شب تحویل ســال 2000 را لغو کردند.
موسسه های مسافــربری و هواپیمایی در ابوظبی روز سـه شنـبه اعلام کردند، اغلب شرکت های هواپیمایی بین المللی ، پروازهای جمـعه شب اینده خــود ( 31 دسامبر 1999 ) به فرودگاههای امارات را به همین علت لغو کرده اند.
یک منبع مسوول در شــرکت هــواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد، کلیه فرودگاههای این کشور بـرای مدت زمان کوتاهی در اغاز سال 2000 بسته خواهد بود.
خبرگزاری قطــر نیــز به نقل از علی حمادی مدیر روابط عمومی شرکت ملی هواپیمایی قطر گزارش داد، این شــرکت کلیه پـــروازهای خود از شبانگاه 31 دسامبر لغایت اول ژانویه اینده را لغو کرده است.
در کویت نیز شرکت هواپیمایی این کشور اعــلام کرد ، کلیه پروازهای خود را به مدت 16 ساعت از ســـاعت 20 روز 31 دســامبر تـا ساعت 12 روز اول ژانویه 2000 لغو کرده است.
* 139 *
۰ نفر