۱۹ آذر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6911673
T T
۰ نفر
سازمان خواروبار جهانی نسبت به افزایش قیمت ها در افغانستان هشدار داد # اسلام آباد - خبرگزاری جمهوری اسلامی : 19/09/78 سازمان خواروبار جهــانی روز جمعه نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه آرد، در افغانستان و تاثیر سوء آن بر مردم عادی این کشور هشدار داد.
در یک بیانیه مطبوعاتی این سازمان جمعه شب افزوده شد : قیمــــت مواد غذایی به ویژه آرد از اکتبر (مهر- آبان ) گذشته تاکنون رو به افزایش بوده و مردم عادی کشور را آسیب پذیر ساخته است.
این بیانیه حاکیـست ، قیمت گندم در ده هفته اخیر در کابل و قندهار 80 درصد و در غزنه صددرصد افزایش یافته است.
سازمان خواروبار جهانی افزود،بازگشایی مرز ایران باافغانستان در ابتدا باعث کاهش قیمت ها شد ، امـا یک هفته بعد از آن قیمت ها به علت وارد کردن محدود گندم افزایش یافت.
بر اساس این بیانیـه ، روزانــه 70 تن گندم توسط کامیون از ترکمنستان به افغانستان و به میزان مساوی از ایران وارد آن کشور می شود.
دفتر سـازمان خواروبار جهانی افزود: سازمان های امدادی قادر به تامین نیازهای غذایی مردم محروم افغان نبوده و همکاری کشورهای همسایه افغانستان می تواند باعث کاهش نرخ گندم در آن کشور شود.
* 139 *
۰ نفر