۱۱ آذر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6911118
T T
۰ نفر
میدان میوه وتره وبارساری بامشکلات عدیده ای مواجه است # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/9/78 داخلی. اقتصادی . میدان. تره بار.
جمعی ازبارفروشان میدان میوه وتره و بارشهرستان ساری می گویند : عدم وجود آب شرب ، سرویس بهداشتی ، مسجد و رستوران ازمشکلات حادآنان می باشد.
صفرممتنع یک بارفروش می گوید : میوه وتره و بارازمواد غذایی حساس وفاسد شدنی است وبرای اینکه بتوانیم درمدت زمان کمتری میوه ها را جابجا کنیم بایدامکانات رفاهی ونظافتی راایجادنماییم.
وی افزود : فضای میدان بار نسبت به حجم میوه هابسیار کم می باشد و رانندگانی که از نقاط مختلف کشورمیوه رابه میدان بارحمل می کنندبه دلیل عدم وجود مسجد ، رستوران و دستشویی درمضیقه قرارمی گیرند.
وی درادامه افزود : درفصل تابستان به علت گرمای هوا میوه ها پوسیدگی ـ شان بیشتراست واکثرمیوه هامثل گیلاس ، گلابی ، انگور ، گوجه که پوست نازکی دارند فاسد می شوند .
وی اضافه کرد : میادین فروش میوه و تره و باربایدازنظر رعایت بهداشت بسیارپاک وتمیزباشد ولی متاسفانه به دلیل نبود برخی ازامکانات بیشتر این مکانها ازنظر بهداشتی دچارمشکل می باشند.
مسعودشکرانی یکی دیگرازبارفروشان می گوید : مسایلی چون تقاضا، فراوانی یاکمبودیک میوه درمیدان بار ، آفتابی و یا بارندگی هوا درسیرنوسان قیمت میوه هادرمیدان بارقابل توجه است.
وی افزود : درهوای بارندگی که ماشین حمل ونقل کم می باشد از 15 تا20 هزارتومان تغییرقیمت درحمل و همچنین درهرپنج تن میوه 200 کیلوافت بار داریم که این عوامل نیزدرقیمت میوه هاتاثیرمی گذارند.
مسوول اتحادیه میوه تره و بارفروشان شهرستان ساری می گوید : این میدان بارکه درسال 59 تاسیس شد متاسفانه هنوزبامشکل آب و کمبود فضا وماشین حمل ونقل مواجه است.
حاج رضافخرآوران درمورد نحوه همکاری سازمانهای مختلف بامیدان بارگفت : متاسفانه برخی ازسازمانهامثل پایانه حمل ونقل استان ، شهرداری ساری با ما همکاری ندارند.
وی افزود : سازمان پایانه ها هیچگونه کنترلی را روی قیمت حمل ونقل ماشین هاندارد و یک نیسان با دوهزار و 200 کیلو بارازساری به تهران 25 هزار تومان کرایه دریافت می کندکه نسبت به سال گذشته دو هزارتومان افزایش پیداکرد.
سازمان پایانه وحمل ونقل استان مازندران درمورد ادعای مسوول اتحادیه اعلام کرد : طبق قانون شورای اقتصادکشورکرایه حمل ونقل بارتوافق بین صاحب کالا باسندیکاهای حمل ونقل می باشد.
فخرآوران اضافه کرد : متاسفانه استاندارد میوه ها هنوزدر کشورمان جا نیفتاده و روی جعبه میوه با ته ان 70 درصد تفاوت دارد.
وی درمورد مرکبات استان مازندران گفت : به علت فعالیت صنایع تبدیلی مرکبات دراستان و هزینه ای که درچیدن ، بسته بندی وحمل آن وجود دارد قیمت مرکبات در سالجاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
درحال حاضرقیمت یک کیلوسیب زرد ، خیار ، انگور ، سیب زمینی ، موز، نارنگی یافا و پیازدرجه یک به ترتیب 350 ، 350 ، 140 ، 140 ، 1200 ، 120 و 80 تومان می باشد.
درسال جاری قیمت برخی از میوه ها بویژه سیب ، کیوی و نارنگی وپرتغال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که به نظرمی رسد علت ان اتخاذ سیاستهای صادراتی بوده است .
۰ نفر