۲۶ آبان ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6910171
T T
۰ نفر
کنترل دولت بر سرمایه و نیروی کار سبب خروج ثروت از کشور می شود # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/8/78 مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: کنترل دولت بر سرمایه و نیروی کار سبب خروج ثروت از کشور می شود.
بر اساس گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی وزارت تعاون، دکتر مهدی عسلی جهت گیری اصلی برنامه سوم را در جهت افزایش مشارکت مردم در فعالیت اقتصادی دانست و گفت: اقتصاد ایران رقابتی نیست و تاکنون برای کارآمدتر کردن آن اقدامی صورت نگرفته است و از منابع حداکثر استفاده را نکرده ایم در حالی که دنیا به سمت یکپارچه شدن بازار می رود و کاملا رقابتی است.
دبیر شورای تلفیق برنامه سوم در"همایش مدیران ستادی و استانی وزارت تعاون به منظور بررسی سومین برنامه توسعه" افزود: در حال حاضر هیچ کشوری دچار کمبود سرمایه نیست زیرا سرمایه و فن آوری یکپارچه و بین المللی شده است و هر جا مناسب تر باشد ، می نشیند.
وی گفت: رساندن ایران به کشورهای پیشرفته بزرگترین آزمایش در آینده است و باید نهضت تعاون به این امر توجه کند.
عسلی دلایل ایجاد ثروت های بادآورده را دسترسی به ارز ، کالا و اعتبار دولتی ذکر کرد و گفت: شش درصد رشد اقتصادی با توجه به ظرفیت کشور چندان مطلوب نیست لذا باید کیفیت سرمایه گذاری در کشور افزایش تا رشد اقتصادی بهبود یابد.
وی افزود: اگر اصلاح ساختار انجام شود شش درصد رشد اقتصادی تحقق خواهد یافت و اگر در این مورد اهمال شود نتیجه ای عاید کشور نخواهد شد.
وی اظهار داشت: هرچند برخی فعالیت های اقتصادی برای کار تعاونی مناسب است اما رشد فعالیت های تعاونی به این برمی گردد که شرکت های تعاونی فعال تر باشند و کارآمدتر شوند.
مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد کاهش تصدی دولت از طریق تعاونی صورت گیرد و وزارت تعاون باید برنامه عملی طراحی کند.
وی گفت: بخش تعاون در برنامه سوم رشد خواهد کرد زیرا که تعاون راه موثری برای مشارکت بیشتر مردم است و می تواند در برنامه سوم نقش اساسی داشته باشد.
/20/ /80/ /102/ /124/ /11/
۰ نفر