۲۶ آبان ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6910165
T T
۰ نفر
ایجاد شرکتهای تعاونی در استان گلستان امسال 66 درصد رشد داشته است # گرگان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/8/78 داخلی.اقتصادی.تعاون مدیرکل تعاون استان گلستان گفت: ایجاد شرکتهای تعاونی در نیمه اول امسال در این استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 66 درصد رشد نشان می دهد.
محمدعلی تورنگی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: طی نیمه اول امسال 131 شرکت تعاونی ایجاد شد که این رقم در سال قبل 44 واحد بود.
به گفته وی از این تعداد، 72 شرکت تعاونی در زمینه خدماتی و مسکن ، 36 واحد تعاونی کشاورزی ، 18 واحد در زمینه صنعت و معدن و پنج واحد تعاونی چند منظوره بوده است.
وی همچنین گفت:ایجاد این تعاونیها در مجموع سه هزار و 233 فرصت اشتغال ایجاد کرده که در مقایسه با میزان اشتغالزایی نیمه اول سال قبل 70 درصد رشد داشته است.
وی میزان سرمایه گذاری شرکتهای تعاونی ایجاد شده طی این مدت را شش میلیارد و 178 میلیون ریال و درصد افزایش آن را نسبت به سال قبل رقم 39 ذکر کرد.
به گفته وی تعداد اعضای شرکتهای جدید تعاونی چهارهزار و 711 نفر بوده که نسبت به نیمه اول سال قبل 67 درصد رشد نشان می دهد.
تورنگی گفت: استان گلستان در بین استانهای کشور از نظر میزان درصد رشد فعالیتهای بخش تعاون در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول امسال ، از نظر تعداد شرکتها بعد از استانهای زنجان و تهران مقام سوم را داراست.
وی افزود:این استان همچنین از نظر تعداد اعضای تعاونیها بعد ازاستانهای اردبیل و آذربایجان غربی مقام سوم و از نظر میزان سرمایه ثبتی نیز پس از قزوین و هرمزگان مقام سوم را حایز است.
تاکنون یکهزار و 42 شرکت تعاونی در استان گلستان تاسیس شده که با بیش از 35 میلیارد و 777 میلیون ریال سرمایه و 129 هزار و 263 عضو فعالیت دارد.
۰ نفر