۲۶ آبان ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6910134
T T
۰ نفر
افزایش قیمت انرژی در برنامه سوم توسعه آرامتر از سال های قبل است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/8/78 داخلی.اقتصادی.انرژی.نفت.قیمت.برنامه سوم مدیرکل امور انرژی سازمان برنامه و بودجه گفت: روندافزایش قیمت انرژی در سومین برنامه توسعه آرامتر از دومین برنامه توسعه اقتصادی کشور است.
مهندس محمدمهدی رحمتی روز چهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: در سیاست های کلان انرژی سومین برنامه توسعه کشور به سیاست های غیرقیمتی بیش از سیاست های قیمتی بها داده شده است.
اگر در دومین برنامه توسعه کشور سروسامان دادن به بخش انرژی با افزایش قیمت مدنظر بود، در برنامه ســوم تقویت سیاست های غیرقیمتی پیــش بینی شده است.
هدف از افزایــش قیمت انـرژی در سومین برنامه توسعه کشور تامین منابع مالی دولت برای اجرای کارهای اصلاحی مانند برقدار کردن چاه های آب کشاورزی، افزایش تعداد اتوبوس های شهری و بین شـهری و بهیــنه کردن قیمت های انرژی است. به طوریکه 16300 میلیارد ریال از افزایــش قیمت انرژی در برنامه سوم به همین منظور تخصیص یافته است.
وی گفت: قیمت مجموع فرآورده های نفتی در پایان برنامه سوم به نصف قیمت تمام شده آنها در کشور و کمتر از 30 درصد قیمت این فرآورده ها در کشورهای همجوار خواهد رسید.
وی درخصــوص آهســته بودن رشـد قیمت های انرژی در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم توسعه کشور، گفت: قیمت هر لیتر بنزین در ایران در سال 1373 به میزان 50 ریال بود، درحالیکه اکنون 350 ریال است که حاکی از هفت برابرشدن قیمت انست. قیمت هر لیتر گازوئیل نیز از 10 ریال در سال 1373 به 100 ریال در حال حاضر رسیده است.
اگر قیمت هر لیتر بنزین در پایان برنامه سوم به 150 تومان برسد، نسبت به قیمت فعلی 2/4 برابر خواهد شد. چنانچه قیمت هر لیتر گازوئیل در پایان برنامه سوم به 250 ریال و نفت سفید به 250 ریال برسد، قیمت این فرآورده ها فقط 5/2 برابر خواهد شد. با این وصف اهنک رشــد قیمت فرآورده های نفتـی در برنامه سوم ارام تر از برنامه دوم است.
مهندس رحمتی گفت: در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سـیاست خاصی در بخش انرژی کشور وجود نداشت و هدف فقط عرضــه و تامیـن انرژی مورد نیاز متقاضیان بود.
پـس از پیروزی انقلاب اســلامی و در طول جنک تحمیلی سـیاست خاصی در بخش انرژی تدوین نشد و روش های مناسب زمان جنک بکار گرفته شد. هدف تامین نسبی نیاز انرژی مردم با بکارگیری شیوه جیره بندی و تثبیت نســبی قیمت ها در آن دوران بود.
میانگین میزان تورم ایران در 20 ساله پس از پیروزی انقـلاب اســلامی 20 درصد بوده است، در حالیکه افزایــش قیمت انرژی در این مدت نسبت به کالاهای دیگر بسیار کمتر بوده و لذا افزایش تقاضای آن را بدنبال داشت.
میانگین مصرف انرژی در ایران در بیست سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی 4 تا 5 برابر شده است.
میزان مصرف فرآورده های نفتی در کشور در سال 57، 4/27 میلیارد لیتر بود که این رقم در سالهای 76 و 77 به ترتیب به 65 و 6/61 میلیارد لیتر رسید.
مصرف فرآورده های نفتی در سالهای (76 - 1357) 4/2 برابر شد. در همین حال مصرف برق در این مدت حدود 5 برابر شد.
وی گفت: میزان مصرف گاز در سال 57 فقط 6/5 میلیارد مترمکعب بود و برای سال جاری 56 میلیارد مترمکعب پیش بینی شده است. میزان روزانه مصرف گاز طبیعی در ایران در حال حاضر معادل یک میلیون بشکه نفت خام است.
علت رشد کمتر مصرف فرآورده های نفتی نسبت به برق، جایگزین شـدن گاز با فرآورده های نفتی است.
سیاست انرژی ایران در اولین برنامه توسعه اقتصادی کشور، تامین انرژی مورد نیاز مردم و تلاش برای کاستن فشارهای دوران جنک و رفع کمبودهای آن دوران بود.
مدیرکل امور انرژی سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه و بودجه در تدوین دومین برنامه توسعه اقتصادی کشور با استفاده از تجربیات عملکرد برنامه اول، دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استفاده از سیاست های روز دنیا به این نتیجه رسید که ادامه سیر قهقرایی تامین انرژی مردم به هر قیمتی، رسیدن به بن بست است.
سیاست کنترل و منطقی کردن مصرف انرژی بابالابردن کارآیی انرژی در دستور برنامه دوم قرار گرفت و رشد مصرف انرژی به میزان 3 درصد در سال تعیین شد.
وی گفت: سیاست کنترل مصرف انرژی در برنامه دوم با قیمت گذاری اجرا شد.
در این برنامه دولت باکمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری در طرحهای انرژی مواجه شد و به بن بست رسید و از طرف دیگر قیمت های انرژی نیز بسیار پایین و غیرمنطقی بود. تنها راه نجات افزایش قیمت انرژی بود.
اعمال افزایش 20 درصدی قیمت فرآورده های نفتی در برنامه دوم سیاست بسیار درستی در ان مقطع بود.
وی افزود: افزایش قیمت فرآورده های نفتی سبب شد که میانگین مصرف انها در برنامه دوم سالانه 6/0 درصد کاهش یابد.
شدت انرژی نیز از ابتدای برنامه دوم تاکنون کاهش یافته است.
تامین منابع مالی احداث پالایشگاه بندرعباس، گسترش شبکه گازرسانی کشور و توسعه قابل توجه شبکه برق از محل درآمد افزایش قیمت انرژی تحقق یافت.
افزایش منابع ریالی، گسترش ساخت داخل شدن طرحها را به دنبال داشت.
در برنامه دوم همراه با افزایش قیمت انرژی، واردات فرآورده کاهش یافت و طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی به میزان قابل توجهی به نتیجه رسید.درنهایت انرژی مورد نیاز مردم با اتخاذ سیاست های مذکور تامین و مصرف منطقی شد.
وی گفت: در راستای اعمال سیاست های قیمتی در برنامه دوم، سیاست های غیرقیمتی نیز اعمال شد. ترویج استفاده از لامپهای کم مصرف و جایگزینی گاز با فرآورده از جمله این سیاست ها بود.
در سال 77 با استفاده از منابع مالی حاصل از افزایش قیمت فرآورده های نفتی حدود 400 میلیارد ریال برای خرید اتوبوس های جدید از شرکت های خودروسازی داخلی تخصیص یافت. این امر ایجاد اشتغال، گسترش شبکه حمل و نقل عمومی و رفاه قشر مستضعف جامعه که قشر اصلی استفاده کننده از اتوبوس هستند را سبب شد.
همچنین از محل درآمدهای افزایش قیمت فرآورده های نفتی طرح برقدار کردن چاههای اب کشاورزی در سال 77 اجرا شد.
مدیرکل امور انرژی سازمان برنامه و بودجه در خاتمه افزود: طرحهای عمرانی و رفاهی دولت در برنامه سوم با افزایش قیمت حامل های انرژی تحقق خواهد یافت و از هدررفتن منابع باارزش انرژی در کشور جلوگیری می کند.
20 / 120 / 125 / 15
۰ نفر