۲۵ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6905954
T T
۰ نفر
قیمت روغن سویا در بازار معاملات شیکاگو ،قیمت شکر در بازار معاملات قهوه، شکر وکاکائو نیویورک ، قیمت پنبه در بازار معاملات پنبه نیویورک # واشنگتن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/6/78 روغن سویا : ( 60000 پوند / دلارهرپوند ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز سپتامبر 99 1696/0 (سنت 96/16 ) اکتبر 99 1716/0 (سنت 16/17 ) دسامبر 99 1748/0 (سنت 48/17 ) ژانویه 00 1773/0 (سنت 73/17 ) مارس 00 1801/0 (سنت 01/18 ) مه 00 1828/0 (سنت 28/18 ) ...............................................................
شکر :دنیا (112000 پوند / دلار هر پوند ) اکتبر 99 0681/0 (سنت 81/06 ) مارس 00 0704/0 (سنت 04/07 ) مه 00 0697/0 (سنت 97/06 ) ژوئیه 00 0673/0 (سنت 73/06 ) اکتبر 00 0695/0 (سنت 95/06 ) ..................................................................
پنبه : ( 50000 پوند/ دلار هر پوند ) اکتبر 99 5143/0 (سنت 43/51 ) دسامبر 99 5327/0 (سنت 27/53 ) مارس 00 5450/0 (سنت 50/54 ) مه 00 5523/0 (سنت 23/55 ) ژوئیه 00 5575/0 (سنت 75/55 ) اکتبر 00 5708/0 (سنت 08/57 )
۰ نفر