۱۷ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6905405
T T
۰ نفر

3/10 درصد جمعیت فعال آلمان بیکار هستند

۱۷ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6905405
3/10 درصد جمعیت فعال آلمان بیکار هستند # بن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/6/78 رئیس اداره کل کار آلمان در شهر نورنبرک روز سه شنبه اعلام کرد: میزان بیکاری در آلمان در ماه اوت سال جاری بالغ بر 3/10 درصد جمعیت فعال کشور بود که در مقایسه با ماه ژوئیه، تغییری نداشت.
به گزارش روز سه شنبه اداره کل کار آلمان، تعداد بیکاران آلمان در ماه گذشته میلادی (اوت ) 3400 نفر کاهش یافت و به 4 میلیون و 23 هزار و 700 نفر رسید.
تعداد بیکاران آلمان در ماه ژوئیه سال جاری بالغ بر 4 میلیون و 27 هزار و 100 نفر بود که در مقایسه با ماه ژوئن 89 هزار نفر بیشتر بود.
به گفته برنهارد یاگودا، میزان بیکاری آلمان درماه ژوئن سال جاری 1/10 درصد بود.
وی دلائل فصلی و رکود اقتصادی در تابستان را از علل وضعیت کنونی بازار کار آلمان خواند و افزود، تا زمانی که نشانه های بهبود اقتصادی در بخش تولید دیده نشود و از کل ظرفیت اقتصادی موجود استفاده نگردد، در آینده نزدیک نیز بهبودی در بازار کار این کشور حاصل نخواهد شد.
به اعتقاد یاگودا، اخیرا نشانه های مثبت اقتصادی به ویژه درایالات غربی به چشم می خورد، لیکن هنوز تاثیرات مثبتی در بازار کار آلمان نداشته است.
به گزارش اداره کل کار آلمان، تعداد بیکاران در ایالات غربی این کشور در ماه اوت در مقایسه با ماه قبل از آن، 14 هزار و 400 نفر کاهش یافت و به 2 میلیون و 677 هزار و 600 نفر رسید.
بر اساس این گزارش ، تعداد بیکاران مناطق شرقی آلمان در ماه اوت ، در مقایسه با ماه قبل از آن 11 هزار نفر افزایش یافت و به یک میلیون و 346 هزار و 200 نفر رسید.
این گزارش حاکی است، میزان بیکاری در ماه گذشته در ایالات غربی آلمان 5/8 درصد و در ایالات شرقی این کشور معادل 6/17 درصد جمعیت فعال این مناطق بود.
کل جمعیت آلمان در اول سال گذشته (1998) میلادی 82 میلیون و 57 هزار و 379 نفر بود که 67 میلیون و 974 هزار و 39 نفر در یازده ایالت غربی و 14 میلیون و 83 هزار و 40 نفر در پنج ایالت شرقی این کشور زندگی می کنند.
20 / 120 / 120 / 13
۰ نفر