۱۲ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6905108
T T
۰ نفر
قیمت ذرت،جو و لوبیاروغنی در پایان معاملات بازار بورس اقلام غذایی و کشاورزی شیکاگو # واشنگتن ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/06/78 قیمت ذرت : (5000 بوشل/ دلار هر بوشل ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز سپتامبر 99 1000/2 (سنت 00/210 ) دسامبر 99 2440/2 (سنت 40/224 ) مارس 00 3500/2 (سنت 00/235 ) مه 00 3940/2 (سنت 40/239 ) ژوئیه 00 4400/2 (سنت 00/244 ) ....................................................................
قیمت جو: ( 5000 بوشل / دلار هر بوشل ) سپتامبر 99 0760/1 (سنت 60/107 ) دسامبر 99 1640/1 (سنت 40/116 ) مارس 00 2360/1 (سنت 60/123 ) مه 00 2840/1 (سنت 40/128 ) ...............................................................
قیمت لوبیا روغنی (5000 بوشل / دلار هر بوشل ) سپتامبر 99 9300/4 (سنت 00/493 ) نوامبر 99 9920/4 (سنت 20/499 ) ژانویه 00 1000/5 (سنت 00/510 ) مارس 00 1500/5 (سنت 00/515 ) مه 00 2000/5 (سنت 00/520 ) ژوئیه 00 2400/5 (سنت 00/524 )
۰ نفر