۱۲ شهریور ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6905106
T T
۰ نفر
قیمت روغن سویا در بازار معاملات شیکاگو ،قیمت شکر در بازار معاملات قهوه، شکر وکاکائو نیویورک ، قیمت پنبه در بازار معاملات پنبه نیویورک # واشنگتن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/6/78 روغن سویا : ( 60000 پوند / دلارهرپوند ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز سپتامبر 99 1722/0 (سنت 22/17 ) اکتبر 99 1735/0 (سنت 35/17 ) دسامبر 99 1775/0 (سنت 75/17 ) ژانویه 00 1801/0 (سنت 01/18 ) مارس 00 1830/0 (سنت 30/18 ) مه 00 1855/0 (سنت 55/18 ) ژوئیه 00 1878/0 (سنت 78/18 ) ................................................................
شکر :دنیا (112000 پوند / دلار هر پوند ) اکتبر 99 0678/0 (سنت 78/06 ) مارس 00 0706/0 (سنت 06/07 ) مه 00 0690/0 (سنت 90/06 ) ژوئیه 00 0670/0 (سنت 70/06 ) اکتبر 00 0703/0 (سنت 03/07 ) مارس 00 0733/0 (سنت 33/07 ) مه 00 0713/0 (سنت 13/07 ) ..............................................................
پنبه : ( 50000 پوند/ دلار هر پوند ) اکتبر 99 4950/0 (سنت 50/49 ) دسامبر 99 5070/0 (سنت 70/50 ) مارس 00 5190/0 (سنت 90/51 ) مه 00 5275/0 (سنت 75/52 ) ژوئیه 00 5365/0 (سنت 65/53 ) اکتبر 00 5485/0 (سنت 85/54 )
۰ نفر