۲۳ مرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6903767
T T
۰ نفر
دامداران درازای فروش دام زنده خود به دولت ، وام دریافت می کنند # همدان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/05/78 داخلی. اقتصادی. اموردام.
معاون برنامه ریزی شرکت اموردام استان همدان گفت : دامداران درازای فروش دام خود به این شرکت وام دریافت خواهند کرد.
محمد تقی یوسفی روز شنبه درگفت وگو با خبرنگا ما افزود : نرخ هرکیلو گرم دام زنده درسال جاری چهارده هزار و 500 ریال معین شده است.
وی گفت : شرکت پشتیبانی اموردام برای تامین گوشت مورد نیاز مراکزنظامی و انتظامی ، بیمارستان ها و دانشگاه های استان روزانه حدود دو تن گوشت ذخیره سازی می کند.
وی اضافه کرد : به همین منظورتاکنون حدود یک هزارتن گوشت درسردخانه های استان ذخیره سازی شده است.
وی گفت : اتحادیه تعاونی های کارکنان دولت دراستان می توانند ، گوشت مورد نیازاعضاء تعاونی های خود را ازطریق این شرکت تامین کنند.
وی درادامه گفت : بیش از50 تن گوشت مرغ درسردخانه های استان موجود است که با هماهنگی اداره کل بازرگانی بین تعاونی های مصرف کارمندی توزیع می- شود.
یوسفی افزود : افزایش قیمت مرغ درهفته های اخیربه دلیل گرما و رکود فعالیت تولیدی مرغ داری ها بوده است.
۰ نفر