۱۹ مرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6903532
T T
۰ نفر

سقوط شاخص سهام در بورس های هنک کنک و چین

۱۹ مرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6903532
سقوط شاخص سهام در بورس های هنک کنک و چین # پکن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/5/78 شاخص سهام در بورس های هنک کنک و چین بعد از ظهر روز سه شنبه هنگام خاتمه فعالیت این بازارها سقوط کرد.
به گزارش خبرگزاری شین هوا ، شاخص "هانک سنک " در بورس هنک گنک بعد از ظهر روزسه شنبه به میزان 69/2 درصد یعنی 348 هزار و 76 واحد کاهش یافت.
براساس همین گزارش دراین زمان شاخص مذکور به 12 میلیون و 596 هزار و 71 واحد رسید .
در همین حال شاخص سهام در بورس شانگهای چین نیز به میزان 26 هزار و 68 واحد کاهش یافت و به یک میلیون و 602 هزار و 14 واحد رسید.
شاخص سهام در بورس " شن جن " نیز به 3 میلیون و 970 هزار و 68 واحد رسید که نسبت به روز گذشته 75 هزار و 51 واحد کاهش یافت .
۰ نفر