۸ تیر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6900841
T T
۰ نفر
سازمان ملل نشستی درباره مهار رشد جمعیت جهان برگزار می کند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 8/4/78 خارجی.اقتصادی.جمعیت.سازمان ملل سازمان ملل روز چهارشنبه نشست ویژه ای با هدف احیای تلاش های مهار رشد فزاینده جمعیت جهان ، برگزار می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سازمان ملل، تلاش قبلی برای حل مشکل رشد جمعیت با مخالفت های اخلاقی ائتلاف کاتولیک ها و کشورهای اسلامی با مهار زاد و ولد و همچنین نقض تعهدات حمایت مالی از سوی کشورهای ثروتمند، متوقف شد.
موانع مشابه در نشست سه روزه صندوق فعالیت های جمعیت سازمان ملل نیز وجود داشت ،در حالی که مشکل رشد جمعیت در جهان وخیم تر شده است.
جمعیت جهان از سال 1960 تاکنون دو برابر شده است و در ماه اکتبر امسال ( مهرـ آبان 78 ) به شش میلیارد نفر می رسد. انتظار می رود با ادامه روند کنونی جمعیت جهان تا سال 2025 میلادی به 8 میلیارد نفر برسد که چهار برابر رقم سال 1930 میلادی است.
98 درصد رشد جمعیت جهان مربوط به کشورهای در حال توسعه است و هیچ نشانه ای از کاهش رشد جمعیت در این کشورها وجود ندارد.
یک میلیارد نفر جمعیت جهان در سن باروری هستند که این رقم بیش از میزان سال های گذشته است و اکثر آنها در کشورهای فقیر بدون دسترسی به آموزش های جنسی یا مهار زاد و ولد زندگی می کنند.
تلاش سازمان ملل دریافت پول از دولت های عضو این سازمان برای تامین مالی برنامه های خانواده و مراقبت های بهداشتی برای زوجین در کشورهای در حال توسعه است.
در همایش جمعیت سال 1994 قاهره ، 179 دولت متعهد به تامین منابع مالی مورد نیاز شدند.
این کشورها در این همایش برنامه عمل 20 ساله "برنامه ریزی خانواده و مراقبتهای زایمان " با هزینه سالانه 17 میلیارد دلار تا سال 2000 میلادی و 21 میلیارد دلار تا سال 2015 را اتخاذ کردند.
اما کشورهای ثروتمند نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و فقط 5/9 میلیارد دلار در سال جمع آوری شد که 5/7 میلیارد دلار آن را کشورهای در حال توسعه به طور عمده چین، هند و اندونزی تامین کردند.
صندوق فعالیت های جمعیت سازمان ملل مبارزه سختی را برای متقاعد کردن کشورهای ثروتمند جهت تامین منابع مالی بیشتر به منظور مهار جمعیت انجام خواهد داد.
میانگین کمک های کشورهای ثروتمند به صندوق فعالیت های جمعیت سازمان ملل معادل 25/0 درصد تولید ناخالص داخلی آنان است که کمتر از میزان پیشنهادی 7/0 درصدی سازمان ملل است.
بااین وجود کمبود منابع مالی تنها مانع بر سر راه مهار جمعیت نیست.
20 / 126 / 125 / 14
۰ نفر