۳۱ خرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6900206
T T
۰ نفر

شاخص سهام در بورس هنک کنک بشدت ترقی کرد

۳۱ خرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6900206
شاخص سهام در بورس هنک کنک بشدت ترقی کرد # پکن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/3/78 شاخص سهام در بورس هنک کنک بعد از ظهر دوشنبه هنگام خاتمه فعالیت این بازار بشدت ترقی کرد .
به گزارش خبرگزاری شین هوا ، شاخص "هانک سنک " در بورس هنک گنک بعد از ظهر دوشنبه به میزان 37/4 درصد یعنی 585 هزار و 96 واحد افزایش یافت .
براساس همین گزارش دراین زمان شاخص مذکور به 13 میلیون و 994 هزار و 23 واحد رسید.
در این روز شاخص سهام در بورس شانگهای چین که مهمترین بازار سهام این کشور است ، به میزان 47 هزار و 49 واحد بهبود یافت و به یک میلیون و 546 هزار و 40 واحد رسید.
در همین حال در بورس " شن جن " نیز شاخص سهام به 4 میلیون و 8 هزار 27 واحد رسید که 123 هزار و 18 واحد نسبت به روز جمعه گذشته افزایش نشان می دهد.
۰ نفر