۹ خرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6898774
T T
۰ نفر
شرکت های کارگزاری بورس مکلف به انتخاب حسابداران براساس ضوابط جدید شورای بورس هستند # تهران ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 9/3/78 داخلی.اقتصادی.بورس دبیر کل سازمان بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد : شرکت های پذیر فته شده و نیز کارگزاری بورس مکلف هستند حسابداران خود را از بین معتمدان بر اساس ضوابط جدید شورای بورس ،انتخاب کنند.
سیداحمد میرمطهری روز یکشنبه در گفت وگو باخبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: شرکت های حسابرسی که دارای بالاترین حد تخصص از نظر رعایت استانداردهای حرفه ای داخلی و بین المللی هستند ، براساس این ضوابط حسابرسی شرکت ها را بعهده خواهند گرفت.
وی افزود: در حال حاضر موسسه های حسابرسی که به تایید هیات عالی نظارت حسابرسی رسیده اند، حسابرسی شرکت های بورسی را عهده دار هستند . اما طبق مقررات جدید در صورت تطبیق با شرایط حاضر می توانند حسابرسی شرکتها را بر عهده بگیرند.
به گفته میرمطهری بر اساس مصوبه شورای بورس ، حسابرسان شرکت های بورسی یک سال فرصت دارند تا خود را با شرایط جدید ،تطبیق دهند.
وی گفت:براساس این مصوبه، موسسه های حسابرسی،شرکاء موسسه های حسابرسی، همسر و فرزندان صغیر شرکاء مذکور ، مدیران ، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه ها حق ندارند در هیچ یک از شرکت های پذیر فته شده در بورس که امور بازرسی یا حسابرسی این شرکت ها از سوی این موسسات انجام می شود و نیز در هیچ یک از شرکت های کارگزاری ، سهامدار باشند.
وی افزود: از دیگر شرایط و ضوابط مربوط به موسسه های حسابرسی که در زمره موسسه های حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار می گیرد، این است که شرکاء به طور تمام وقت و به طور منحصر در همان موسسه بکار حرفه ای اشتغال داشته باشند.
20 / 126 / 123 / 15 /
۰ نفر