۹ خرداد ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6898750
T T
۰ نفر
لزوم کنترل کیفی در تولید فرش دستباف مورد تاکید قرار گرفت # تبریز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/03/78 داخلی.اقتصادی.تعاونی.فرش دستباف در گردهمایی مدیران اتحادیه و تعاونی های فرش دستباف آذربایجان شرقی بر لزوم کنترل کیفی تولید فرش دستباف در جهت رسیدن به رونق مجدد بازارهــای صادراتی این کالا تاکید شد.
مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی دراین گردهمایی گفت : تشکیل تعاونی های بافندگان فرش دستباف سهل تـرین راه در جهت ارتقـای کیفی تولیدات این بخش می باشد و براین اساس باید تولید انبوه فرش از سوی تعاونی های فرش دستباف رایج شود.
به گفته وی تولید انبوه فرش توسط تعاونی های مــذکور راهی مناسب در تحقق اهداف عدالت اجتماعی و افـزایش رفاه ، بخصوص در سطح مناطق روستایی محسوب می شود.
محمدرضااسماعیل نیا همچنین خواستار اعمال کنترل کارشناسی برای جلوگیری ازبرخی تخلفات در تولید فرش گردید و گفت : اینگونه تخلفات به فرش دستباف ایران به عنوان یک محصول ملی لطمه وارد می کند .
گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی حاکیست: تاکنون با هدایت و همیاری جهاد سازندگی و اداره کل تعاون استـان 34 تعاونی فرش دستباف بـا 11 هزار نفر عضو در استان آذربایجان شرقی تشکیل شده اند.
طی هشت سال گذشته نزدیک به ده میلیارد ریال تسهیلات بانکی در قالب وام های کوتاه مدت و میان مدت در اختیار بـافندگان فرش عضو تعاونی های مذکور قرار داده شده است.
۰ نفر