۲۱ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6893883
T T
۰ نفر
43 هزار اصله نهال درسطح شهرستان دماوند توزیع شد # دماوند ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/12/79 داخلی. اقتصادی. منابع طبیعی. رییس اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند گفت: 43 هزاراصله نهال طی اسفند ماه در سطح این شهرستان توزیع شده است. مهندس ابوالحسن رضوانی روز یکشنبه درگفت وگو باایرنا افزود: این نهالها در قالب طرح ملی نهضت سبز، بوستان روستایی و مشارکت مردمی عرضه شده است. وی، از درختان زبان گنجشک ،اقاقیا ،صنوبر ،سروخمره ای ،کاج تهران و گردو به عنوان درختانی یادکرد که در سطح این شهرستان توزیع شده اند. رییس اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند، همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، تلاش بر این است تا در توزیع درختان بیشتر "درختان مثمر" مد نظر قرار گیرد. به گفته رضوانی ،درختان مثمر ضمن اینکه از فرسایش خاک و تجاوز منابع طبیعی جلوگیری می کند موجب اشتغالزایی و صرفه اقتصادی برای مردم منطقه نیز می گردد. س.س/740/70/09
۰ نفر