۱۴ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6893286
T T
۰ نفر
سالانه 60 هزار شغل جدید دراستان اصفهان باید ایجاد شود # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/12/79 داخلی.اقتصادی..مدیریت وبرنامه ریزی.اشتغال رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت : اسـتان اصفهان هر ساله نیازمند 60 هزارشغل جدید است. محمود هاشمی عصر شنبه در شورای اداری استان اصفهان گفت: این درحالی است که هر ساله بااستفاده ازتسهیلات اعتباری دولت و سایر تسهیلات ،تنها 25 هزار شغل در این استان ایجاد می شود. وی میانگین درصد بیکاری در کشور را 25/14درصد اعلام کرد و گفت:رقم کنونی بیکاری در استان اصفهان 96/12 درصد است. وی گفت: 167 هزار نفر نیز دراین استان جویای کار هستند. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان پیش بینی کرد:نرخ بیکاری در این استان در طول سال آینده به رقم 2/13 درصد و تعداد بیکاران به 174 هزار نفر افزایش یابد. هاشمی گفت: این در حالی است که در سال 1375 نرخ بیکاری در استان اصفهان تنها هشت درصد بود. م - ع 400/42/04
۰ نفر