۱۱ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6893067
T T
۰ نفر

بهای نفت در بورس لندن

۱۱ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6893067
بهای نفت در بورس لندن # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/12/79 بهای هربشکه نفت از نوع" برنت " در بورس لندن، امروز پنجشنبه در ساعت 30/10 به وقت محلی برای تحویل در ماه آوریل 25 دلار و 65 سنت گزارش شده است. قیمت هربشکه نفت برنت در پایان معاملات روز کاری قبل در بورس لندن برای تحویل در ماه آوریل از 95/25 تا 99/25 دلار در نوسان بود. روز کاری گذشته قیمت نفت " دوبی " در همین بازار بین 32/23 تا 47/23 دلار نوسان داشت. 127-11/6
۰ نفر