۱۱ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6893041
T T
۰ نفر
استاندار لرستان: واحدهای صنفی و تولیدی این استان بدلیل عدم آگاهی از بازار کار با مشکل روبه رو هستند # خرم آباد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/12/79 داخلی. اقتصادی. واحدهای صنعتی استاندار لرستان گفت: دست اندر کاران و اعضای واحدهای صنفی و تولیدی در این استـان بدلیل عدم آگاهی و اطلاع از وضعیت بازار کار با مشکل جدی روبه رو می باشند. "نورا... عابدی" پنجشنبه در جمع اعضای امور صنفی لرستـان افزود: استان لرستان در بحث تولید و توزیع با مشکل روبه رو می باشد و بازرگانان و تجار آن در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن ندارند. وی اظهار داشت: متاسفانه بازرگانان در لرستان بصورت سنتی و قدیمی به کار توزیع و تولید مبادرت می ورزند که این روش دربازارهای جهانی پذیرفته نیست.
استاندار لرستان گفت: تولیدکنندگان در توزیع کالا به مصرف کنندگان توجهی ندارند،این درحالیسـت که مصـرف کنندگان مدل و مصرف را برای تولیدکنندگان تعیین می کنند. عابدی با اشاره به اهمیت صنایع بزرک در اقتصاد هر منطقه افزود:ایجاد صنایع بزرک در این استان از جمله سیاستهای مدیریت این استان می باشد. معاون بازرگانی استان لرستان نیز در این نشست گفت: 37 هزار واحد صنفی در استان فعالیت دارند که بیش از پنج هزارو 484 واحد ازآنان فاقد پروانه کسب می باشند. "حجت اله بیرانوند" افزود: واحدهای صنفـی و تولیدی این استان در قالب 120 اتحادیه تولیدی و 108 اتحادیه توزیع و 15 مجمع صنفی ساماندهی شده اند.
ش - ح 220/20/02
۰ نفر