۹ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6892851
T T
۰ نفر

یک هزارو 500 اصله نهال در خرم آباد غرس شد

۹ اسفند ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6892851
یک هزارو 500 اصله نهال در خرم آباد غرس شد # خرم آباد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/12/79 داخلی. اقتصادی. منابع طبیعی. درنخستین روزازهفته منابع طبیعی "روز منابع طبیعی و نهضت سبز" یک هزارو 500 اصله نهال مثمر و غیر مثمر در شهرستان خرم آباد غرس شد. استاندار لرستان در آیین غرس این نهالها که سه شنبه در منـطقه "گیلوران" خرم آباد انجام شد گفت: خوشبختانه به منابع طبیعی و نهضت سبـز در سالهای اخیر توجه شایانی شده است. نورا... عابدی افزود: سرسبزی و خرمی و نشاط بعنـوان یک فرهنـک جای خودرا در بین مردم پیدا و نهادینه شده است. وی اظهار داشت:اگر یک روز شاهد از بیـن رفتن درختان بودیـم ،اما امروز به عنوان یک اصل منکر به آن نگاه می کنیم. استاندار لرستان گفت: امروزه جامعه پشتیبان کسانی است که سرسبزی و خرمی را گسترش و ترویج می دهند و آن را به عنوان یک اصل پذیرفته اند. عابدی با بیان اینکه درنخستین روز منابع طبیعی غرس نهال در سراسر کشور صورت می گیرد به مردم لرستان تاکید کرد که باید درباغچه خانه خود نیز درختکاری کنند. وی اظهار داشت: تمامی ارگانهاو نهادهای دولتی و غیردولتی دراستان باید بسیج شوند وسرسبزی و نشاط را در این استان فراهم آورند تا لرستانی سرسبز و خرم بوجود آید . وی در پایان تلاش مدیران منابع طبیعی لرستان را در راستای احیاء مراتع وجنگلهای این استان ستود. ش .ح220/02
۰ نفر