۲۳ بهمن ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6891304
T T
۰ نفر
اقتصاد ایران به دلیل افزایش بهای نفت خام بهبود می یابد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/11/79 خارجی.اقتصادی.نفت وضعیت مالی و خارجی ایران به دنبال افزایش بهای انواع نفت خام در بازارهای جهانی در حد قابل توجهی، بهبود می یابد. بر اساس گزارش منتشره در ماهنامه اوپک چاپ وین، وزارت دارایی مالزی چندی پیش در گزارش سالانه اقتصادی برای سال 2001 - 2000 میلادی با بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه، رشد اقتصادی ایران در سال 2001 را 4/3 درصد پیش بینی کرد، در حالی که این رقم در سال 1999 میلادی 5/2 درصد بود. این گزارش پیش بینی کرد، میزان تورم ایران در حد 16 درصد باقی می ماند در حالی که این رقم در سال 2000 میلادی 4/20 درصد بود. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران طبق تراز حساب جاری سال جاری این کشور 7/7 درصد بهبود خواهد یافت، در حالیکه رقم بهبود آن در سال گذشته 5 درصد بود. وزارت دارایی مالزی پیش بینی کرد، کشورهای خاورمیانه با افزایش بهای انواع نفت خام، رشد اقتصادی قویتری را به ثبت برسانند. این کشورها فعالیت و دورنمای اقتصادی خود را بهبود داده اند. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال میلادی جاری 5/3 درصد و تورم آن کمتر از یک درصد پیش بینی شده است. مازاد تراز حساب جاری عربستان سعودی نیز در سال میلادی جاری برابر با 6/6 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی آن پیش بینی شد. وزارت دارایی مالزی در این گزارش رشد اقتصادی مصر در سال جاری را حدود 5 درصد پیش بینی کرد، در حالیکه این رقم در سال گذشته 6 درصد بود. این گزارش پیش بینی کرد، میانگین رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال 2001 به سطح 6/3 درصد کاهش یابد. وزارت دارایی مالزی در این گزارش افزود: رشد اقتصادهای بزرک منطقه مانند ایران، عربستان و مصر در سال میلادی جاری ادامه می یابد. م - ت - 844 - 22 - 13
۰ نفر