۲۶ دی ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6888779
T T
۰ نفر
در همایش خصوصی سازی بر وفاق ملی برای واگذاری شرکت های دولتی تاکید شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/10/79 داخلی، اقتصادی، خصوصی سازی شرکت کنندگان در میزگرد همایش چشم انداز خصوصی سازی در تهران روز دوشنبه بر وجــود وفاق ملی در مورد واگذاری شرکت های دولتی به بخش تعاونی و خصوصی تاکید کردند. " قربانعلی دری نجف آبادی " رییس دیوان عدالت اداری گفت:در اوایل انقلاب به دلیل بدهی شرکت ها به نظام بانکی و وجود عناصرنامناسب در میان کارفرمایان ، بسیاری از شرکت ها و موسسات تولیدی، دولتی شدند اما در قانون اساسی دولت به عنوان کارفرمای بزرک پذیر فته نشده است. وی گفت: بحث خصوصی سازی از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران مطرح بود و در مجلس اول و دوم شورای اسلامی ، بحث خصوصی سازی یکی از مهمترین موضوعات را تشکیل می داد. وی مصوبه سال 1374 مجلس شورای اسلامی برای محدودسازی کار خصوصی سازی را در نتیجه عملکرد ضعیف سازمان های واگذارکننده دانست و گفت : این مصوبه بازتاب واگذاری غیر نظامند برخی از واحدها بود که تبعات منفی بسیار داشت و موجب واکنش شد. دری نجف آبادی گفت: اگر سازمان های واگذارکننده خوب عمل می کردند بی شک کار خصوصی سازی به سرعت ادامه می یافت. وی گفت: در برنامه سوم توسعه دو فصل و 23 ماده به خصوصی سازی اختصاص یافته که امید است با اجرای آن زمینه تسریع در خصوصی سازی و سرمایه گذاری شرکت های داخلی و خارجی در ایران فراهم شود. " احمد میرمطهری " دبیرکل سازمان بورس اوراق بهادار نیز بر لزوم بررسی چهره اقتصادی کشور بعد از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی تاکید کرد. وی گفت: در حال حاضر بخشی از سهام شرکت ها به سازمان های مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی واگذار می شود که باید مراقب بود ، کوچک شدن دولت موجب گسترش بخش عمومی نشود. وی تسهیل قوانین برای فعالیت بخش خصوصی را جهت ایجاد رونق اقتصادی در کشور ضروری دانست و بر لزوم شفافیت در قوانین و برخورد یکسان با شرکت های دولتی و خصوصی در ایجاد محیط مناسب برای فعالیت اقتصادی تاکید کرد. میر مطهری گفت:بدون تردید واگذاری شرکتهای دولتی موجب تغییر مسیر حرکت اقتصاد کشور خواهد شد ، ولی لازم است ، دولت بعد از برگشت به محدوده تعیین شده به همان اندازه مطلوب خود بماند و با واگذاری بخشی از موسسه های وابسته، به دنبال دخالت در امور مختلف در خارج از حقوق حاکمیتی خود نشود.
میرمطهری در پایان با تاکید بر نقش بازار سرمایه در ایجاد تحول اقتصادی ، خواستار تغییر در قوانین و مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار شد. " عبدالله پورحسینی " نماینده مجلس نیز با تاکید بر حمایت مجلس از خصوصی سازی ، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی را برای کاهش بار هزینه های دولت ضروری دانست. وی گفت: در بودجه سال 1380 از کل بودجه 450 هزار میلیارد ریالی کشور حدود 290 هزار میلیارد ریال برای شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی اختصاص یافته که رقم بسیار بزرگی است. وی گفت: در مقابل مبلغ مذکور ، کل درآمد عمومی کشور حدود 160 هزار میلیارد ریال است که بخشی از آن مربوط به درآمدهای خاص است و درآمد ناشی از شرکت ها و موسسات انتفاعی دولت حدود 150 هزار میلیارد ریال را تشکیل می دهد. وی گفت: در بودجه سال آینده میزان هزینه های عمرانی کشور حدود 150 هزار میلیارد است که تقریبا نصف بودجه شرکت های و موسسات انتفاعی دولت است که همین موضوع لزوم خصوصی سازی در کشور را نشان می دهد. " مجتبی خواجه نوری " معاون وزیر کار و امور اجتماعی نیز با حمایت از خصوصی سازی ، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را مغایر با قانون کار ندانست. وی گفت: برخی از موسسات دولتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی، بسیار موفق بوده اند که در این موسسات قانون کار رعایت شده است. " امیر هوشنک امینی " نماینده اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن نیز، تنها راه موفقیت واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی را تعریف راهبرد ملی برای انجام آن دانست. همایش چشم انداز خصوصی سازی از امروز به مدت دو روز در تهران دایر است.
م س -847- / 3 -ش / - 13
۰ نفر