۲۳ آذر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6886056
T T
۰ نفر
عضوشورای شهر آبادان: نبود برنامه، موجب کندی و رکود تجارت درآبادان و خرمشهر شده است # آبادان ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/09/79 داخلی.اقتصادی.تجارت.
مسوول کمیسیون اقتصاد شورای اسلامی شهرآبادان گفت: نبود یک برنامه منسجم و اصولی موجب کندی در روند تجارت در مناطق آبادان و خرمشهر شده است.
سعید حق شناس چهارشنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود:حرکتی که درسال 1372 در زمینه تجارت صورت گرفت بدلیل نبود برنامه ریزی صحیح، پس ازچندی دست خوش سواستفاده برخی ازعناصر فرصت طلب قرار گرفت بطوریکه درکمتر از شش ماه متوقف شد واثرات زیانبارآن تا به امروز دامن گیر بحث تجارت در دو بندر آبادان و خرمشهر می باشد.
وی اضافه کرد: هم اکنون بازرگانان این دو بندر در بدترین شرایط کاری و اقتصادی قرار دارند و با ایجاد بنادر دیگر و همچنین عدم داشتن امتیاز بارز نسبت به سایر بنادر، فعالیت های تجاری در این مناطق نیز کاهش یافته است.
وی ادامه داد:از سوی دیگر با توجه به جایگزینی مرکز تجارت دبی بجای کویت که نتیجه آن بعد مسافت و سختگیری بیش از حد در گمرکات آبادان و خرمشهر و کمبود امکانات کافی در بنادر مذکور خصوصا آبادان، موجب کندی کار شده است.
حق شناس، تسهیل در قوانین گمرکی با توجه به خساراتی که این دو شهر در جنک تحمیلی متحمل شدند، دادن آموزش های لازم به نیروهای اجرایی که بتوانند خود را با سیاست جدید سازگار نمایند و یا بکارگیری افراد جدید حداقل در رده مدیریتی و احیای بحث پیله وری که خود از عوامل مهم در جهت اشتغالزایی بیکاران این مناطق است را از جمله پیشنهادات در راستای رفع مشکل تجارت و گسترش آن ذکر کرد.
وی گفت: دولت بجای تزریق پول ، باید آزادی عمل در چارچوب سیاستهای کلی مملکت به این مناطق بدهد و بعد از یکسال آثار آن را در تمام سطوح اقتصادی و اجتماعی منطقه مشاهده خواهد کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر آبادان نیز در این باره می گوید: زمانی مردم سراسر ایران برای امرار معاش و کار به آبادان و خرمشهر می آمدند و این دو بندر تقریبا نقطه فعال مملکت به شمار می رفت.
دکتر ناجی مزرعه افزود: بر هیچ کس پوشیده نیست که پیش از پیروزی انقلاب و حتی تا شروع جنک تحمیلی گلوگاه واردات و صادرات ایران این دو بندر بوده و هیچگونه فعالیتی در بنادر امام خمینی، هندیجان، و حتی شهید رجایی صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: پیش از جنک تحمیلی تجارت در منطقه نه تنها مردم شهر را چه بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بکار مشغول کرده بود بلکه30 درصد از شاغلان مهاجران سایر شهرهای کشور بودند که برای کار به آبادان آمده بودند.
وی خاطر نشان ساخت: با شروع جنک تحمیلی کلیه امکانات و ظرفیت تجاری این دو بندر دیرینه به سایر بنادر انتقال داده شد و سایر شهرهای ساحلی از این رهگذر فعال شدند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز بندر چوئبده و اروند کنار( از توابع آبادان ) نیز در زمینه رونق اقتصادی منطقه نقش بسزایی داشتند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر آبادان بیان داشت: هم اکنون گمرک چوئبده دفتری بیش نیست که خود در روند کار تاثیر بسزایی داشته و گمرک اروندکنار نیز پس از گذشت 12 سال از پایان جنک تحمیلی تاکنون بازگشایی نشده است.
مزرعه گفت:سیاست های تجاری باید ثابت و مدوام باشند تا اعتماد بازرگانان داخلی و همچنین بازرگانان خارجی نسبت به سرمایه گذاری جلب شود.
ه ـ ب 201/20/02
۰ نفر