۲۳ آذر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6886053
T T
۰ نفر
فرماندار زنجان برلزوم ساماندهی ساخت و ساز حاشیه این شهر تاکید کرد # زنجان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/09/79 داخلی.اقتصادی فرماندار شهرستان زنجان عصر چهارشنبه در شــورای اداری این شهرستان بـا انتقاد از ساخت و سازهای بی رویه در مناطق حاشـیه ای و فقدان اهــرم مناسب برای ساماندهی امور این مناطق خواستار تشکیل کمیته ای برای نظــارت بر این امر شد.
" محمدرضا حسنپور " افزود : عدم رسیدگی به وضعیت مناطق حاشیه ای فاقــــد هرگونه سند و پروانه ساختمانی موجب بروز بحران درمنطقه خواهد شد.
وی گفت : افراد محرومی که در برخی از مناطق حاشیه ای به طور غیــر قانونی اقدام به ساخت و ساز بی رویه کرده اند در حال حاضر در خانه های 30 تا 40 متری و بعضا 12 متری زندگی می کنند.
فرماندار زنجان خاطرنشان ساخت : شهرداری به علت نداشتن هرگونه مجوز ساخت و پروانه ساختمانی این گونه مناطق از ارایه هرگونه سرویسی خودداری می کنـد و این افراد از دسترسی به موارد اولیه بهداشتی وخدماتی محروم هستند.
وی گفت : با کمک دستگاه های اجرایی ذیربط می توان به ساخت آپارتمان هـــای کوچک و اسکان دادن این افراد اقدام نمود.
" حسنپور " با اشاره به جمعیت حدود 400 هزار نفری شهر زنجان بر لـــزوم تجهیز و تقویت پاسگاه های درون و برون شهری برای افزایش ضریب امنیت منطقـه تاکید کرد.
وی افزود : در حال حاضر علیرغم اینکه پاسگاه های شهر زنجان 9 مـورد پیـش بینی شده است ، متاسفانه از این تعداد تنها سه پاسگاه درون شهری و یـــــک پاسگاه برون شهری فعال هستند که ایــن تعـداد نیز از داشتن تجهیزات مناسب برخوردار نیستند.
فرماندار زنجان بااشاره به عدم پیش بینی فضای آموزشی توسط برخی از انبوه سازان خواستار ایجاد تمهیدات لازم برای موظف نمودن انبوه سازان به در نظـر گرفتن فضای آموزشی در هنگام ساخت و ساز شد.
وی از شهرداری خواست تا با توجه به جمعیت ساکن دربرخی از مناطق از جمله " اسلام آباد" و " بی سیم " اقدام به برپایی کمیته ای برای حل مشکلات عدیده این مناطق کند.
" حسنپور " از عملکرد اداره گاز در ارایه سریع خدمات گاز رسانی به برخی مناطق و اداره آموزش و پرورش منطقه یک و دو در زنجان برای احداث شش واحـد آموزشی شبانه روزی بدون استفاده از محل تخصیص اعتبارات دولتی تقدیر کرد.
(ع- ش 530/51/05)
۰ نفر