۱۷ مهر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6880160
T T
۰ نفر
" محلول ضد شوره الکترود باتری " در اصفهان ساخته شد # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/07/79 داخلی.علمی وآموزشی.علمی.نوآوری "محلول ضد شوره الکترود باتری "از سوی علی معینی پژوهشگر اصفهانی ساخته شد و به تایید پژوهشکده اصفهان رسید.
حسین موسی زاده رییس پژوهشکده اصفهان روزیک شنبه گفت : این محلول برای جلوگیری از شوره زدن قطبها و بست های باتری اتومبیل به کار می رود.
وی افزود:شوره زدن باتری موجب خرابی زودرس باتری،استارت دینام و آفتامات اتومبیل می شود.
موسی زاده خاطرنشان کرد: گواهی تولید این محلول اخیرا دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.
ج - ص 400/41/04
۰ نفر