۱۷ مهر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6880147
T T
۰ نفر
7/108 تن پیاز از هرهکتار زمین زیرکشت در شهرستان خمین برداشت شد # خمین ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/07/79 داخلی.اقتصادی.کشاورزی.محصولات 7/108 تن پیاز از هرهکتار زمین پیازکاری شده یک مزرعه روستای سیدآباد در شهرستان خمین ، روزیکشنبه" کیل گیری " و برداشت شد.
مسوول زراعت وباغبانی اداره کشاورزی شهرستان خمین گفت : پیازتولیدی از نوع "قرمز آذرشهری" در سطح چهار هکتار از اراضی این مزرعه کشت شده است.
محمد سرلک درگفت وگوباخبرگزاری جمهوری اسلامی ، میانگین عملکرد هرهکتار زمین پیازکاری درخمین را 45 تن محصول عنوان کرد.
وی تهیه بستربذر، مبارزه باآفات ، استفاده از کودهای حیوانی و ریزمغذی ها و رعایت مسایل ترویجی رااز عوامل افزایش میزان پیازتولیدی در مزرعه مذکور دانست.
وی افزود : به سبب خشکسالی متوالی سال های اخیر سطح زیرکشت پیاز امسال به 500 هکتار کاهش یافت.
پارسال 600 هکتار از اراضی شهرستان خمین زیرکشت پیاز رفت.
انواع پیازکشت شده دراین خطه شامل 70 درصد قرمزآذرشهری ، 20 درصد سفید محلی و 10 درصد زرد اصفهانی است.
ا- ا 422/41/04
۰ نفر