۱۷ مهر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6880143
T T
۰ نفر
استان اردبیل از محروم ترین استانهای کشور در بخش صنعت ومعدن است # اردبیل،خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/07/79 داخلی.اقتصادی.صنعت ومعدن استان اردبیل علیرغم برخورداری از منابع غنی کشاورزی ، صنعتی و معدنی هـم اکنون یکی از محروم ترین استان های کشور در بخش صنعت و معدن بشمار می رود.
کارشناسان معتقدند : فـراهم نشدن زمینه سرمایه گذاری ها در بخش صنعت و معدن استان طـی سال هـای گذشته مـوجب فـرار سرمایه هـا و مهاجرت نیروی انسانی متخصص منطقه و در پی آن افزایش بیکاری و شغل های کاذب شده است.
مدیر کل صنایع استان اردبیل می گوید : متاسفانه در سال های گذشته از لحاظ توسعه صنعتی توجه کافی بـه استـان نشده و مـردم منطقه از یـکی از مهم ترین اهرم های اشتغال زا محروم مانده اند.
مهندس " علی پرزحمت " افـزود : تـاکنون سرمایه گذاری مناسب جهت ایجاد صنایع بزرک از قبیل کاغذسازی ، روغن نباتی ، صنـایع دارویی و پتانسیل های معدنی در استان انجام نگرفته است.
وی گفت : سهم صنعت استان در مقایسه با صنایع کل کشور حدود 2 درصد است وکارخانه های سیمان ، لاستیک سازی ، چرم ، قند ، پودر اکسیژنه ، کبریت و چند واحـد متوسط نسـاجی از مهـم تـرین واحدهـای تـولیدی صنعتی آن محسوب می شوند.
بر اساس آمارهای موجود تا اردیبهشت ماه سال جاری تعداد واحدهای صنعتی فعال در استان 219 واحد با اشتغال پنج هزار و 413 نفر بوده است.
همچنین 543 واحـد احـداثی در استان وجود دارد که بدلایل مختلف از جمله فقدان سرمایه کافی هنوز فعال نشده اند.
مهندس پرزحمت گفت : استـان اردبیل بدلیل عـدم بهره برداری به موقع از واحدهـای احـداثی و فقدان سـرمایه گذاری در صنایع اشتغال زا به یکی از مناطق صادرکننده نیروی متخصص و کارگران فصلی تبدیل شده است.
از سوی دیگر بـرخی صاحبنظران عدم توجه به استعدادهای غنی معدنی را از عوامل مهم فقر صنعت در استان اردبیل می دانند.
به گفته این افراد اغلب پتانسیل های معدنی استان شامل معادن غیرفلزی ، مصالح ساختمانی ، خاک هـای صنعتی ، سنگهای تزئینی و معادن فلزی تاکنون ناشناخته مانده است.
آمارها نشان می دهد که هنوز صنعت معدن در این استان نوپا جایگاه واقعی خود را در فرایند توسعه صنعتی و ایجاد زمینه اشتغال بازنیافته است.
بر اساس آمارهـای مـوجود 31 معدن در سطـح استان اردبیل فعالیت دارد و سهم استان از معادن فعال کشور 1/1 درصد می باشد.
مواد معدنی استخراج شده در استان عمدتا آهک ، خاک های صنعتی ، سلیس ، سنگهای تزئینی و پوکه های معدنی است که بخشی از سنگهای تزئینی و تراورتن به خارج از کشور صادر می شود.
مدیر کل معادن استان اردبیل گفت : هـر چند فعالیت هـای معدن شناسی طی سال های اخیر در این منطقه گسترش یافته ولی همچنـان بـرخی مـوانع بهره برداری از معادن غنی پا برجاست.
مهندس " بهروز اسودی " افـزود : بـه علت عدم سرمایه گذاری ذخایر معدنی بکر و شناسایی شده در منطقه مـانند ، مس ، سرب ، روی و منگنز برآورد و اکتشاف نشده است.
وی معتقد است: معادن این استان از تنوع و عیار مناسبی برخوردار است و فعالیت آنها مـوجب تحـول در ساختار زیربنای منطقه در زمینه های صنعتی و معدنی خواهد شد.
مسوولان و کارشناسان صنعت و معدن استـان اعطای اعتبارات تکلیفی ، کاهش موانع سرمایه گذاری ، حذف مالیات صادرات کالاهای صنعتی و ارتقـاء جایگاه و نقش بانکهای تخصصی وموسسات اعتباری و حمایت سازمان صنایع ملی و بانک صنعت و معدن از سرمایه گذاری در منـاطق غیـر برخوردار را از راهکارهای توسعه صنعتی و معدنی استان ذکر کردند.
(ع-ش 520/50/05)
۰ نفر