۸ مهر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6879296
T T
۰ نفر
وزیر راه و ترابری از عملیات اجرایی آزاد راه زنجان - تبریز بازدید کرد # تبریز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/07/79 داخلی.اقتصادی.راه و ترابری وزیر راه و ترابری درجریان بازدید ازعملیات اجرایی بزرگراه دردست احداث تبریز - زنجان ، خواستار تسریع دراجرای این طرح عمرانی شد.
" محمود حجتی " روزپنج شنبه ازاین طرح به عنوان زیر ساخت و بستری مناسب بـرای توسعه در استان های شمالغرب کشور یاد کرد و خواستار تسریع درعملیات تکمیلی آزاد راه زنجان - تبریز شد.
بزرگراه زنجان - تبریز به طول 285 کیلومتر در پـانزده قطعه دردست احداث است و عملیات اجرایی آن در دوازده قطعه به صورت فعال ادامه دارد.
عملیات اجرایی سه قطعه از ایـن آزاد راه از سمت تبریز بـه میانه به دلیل مشکلات فنی و اعتباری درحال حاضر متوقف است.
به گفته مسوولین ذیربط بخشی ازاین آزاد راه قراراست تا پایان امسال برای تردد وسایط نقلیه گشوده شود.
عملیات اجـرایی بزرک راه زنجان - تبریز با مشارکت وزارت راه و ترابری و بانکهای ملی ، صادرات و رفاه کارگران بـا سـرمایه اولیه 155 میلیارد ریال از تیر ماه 1374 آغاز شده است.
همچنین بـا حضـور وزیر راه و ترابری و مسوولین محلی روز پنج شنبه جاده کنار گذر ( کمربندی ) شهـرستان هشترود دراستان آذربایجان بطول 16 کیلومتر مورد بهره برداری قرار گرفت.
عملیات اجـرای این جاده از سال 1373 آغاز شده بود و دراجرای آن حدود 17 میلیارد و 680 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
با بهره برداری از این مسیر ضمن هدایت تردد وسایط نقلیه به محور ترانزیتی تهران - تبریز بجــای عبور از داخل شهر هشترود ، شیب طولی بیش از ده درصد راه مذکور نیز که موجب تصادفات زیادی شده است ، حذف شد.
۰ نفر