۸ مهر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6879279
T T
۰ نفر
عدم ثبات بازار نفت مشکلات ساختاری دراقتصاد کشورهای عضواوپک ایجاد می کند # کاراکاس ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی 8/7/79 معاون اقتصادی وزارت امورخارجه ایران اظهارداشت : عــدم ثبات بـازار نفت مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورهای عضو اوپک ایجاد می کند و یک مسالـه صرفا درآمدی نیست .
دکتر محمد حسین عادلی که برای شرکت در گفت و گوهای اقتصادی مقام های عـالی کشورهای عضو اوپک در کاراکاس بسر می برد به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفـت وزرا و مقام های اقتصادی کشورهای عضواوپک در دو روز اخیربه بحـث و بررسی درباره آثار اقتصادی ناشی از نوسان های قیمت نفت بر اقتصاد کـلان کشورهایشان پرداختند.
وی گفت : نفت یک مساله اقتصادی است و اثرات عمیقی براقتصاد کلان دارد.
وی گفت:همکاری و هماهنگی در بــاره چالش های مربوط بـه جهانی شـدن ، هماهنگی سیاست های بازرگانی در مقابله با سیاست های تبعیض آمیز علیه نفت، توسعه پایدار و مسائل محیط زیست از جمله موضوعهایی بود که از سوی مقــام های اقتصادی ایران در جلسات اقتصادی اوپک مطرح شد.
وی در خصوص تشکیل بانک اوپک گفت : هنوز توافق کلــی در خصـوص تشکیــل بانک اوپک حاصل نشده است و مذاکرات ادامه دارد. در صورت توافق کلــــی در باره این مساله گروههای کارشناسی برای چگونگی تشکیل آن تشکیل خواهدشد.
دکتر عادلی در خصوص مسائل محیط زیستی نفت گفت : جمهوری اسلامی ایــران خواستار آن است که نفت سهم واقعی خود را در سبد انرژی دنیا بدست آورد ، اقدامات علیه کاهش مصرف نفت کاهش یابد و مسئولیت اصلی آلودگی محیط زیست را باید کشورهایی که بیشتر این ماده را مصرف می کنند بعهده گیرند و نـــه کشورهای تولیدکننده نفت . 230
۰ نفر