۱۸ شهریور ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6877519
T T
۰ نفر
تعداد ژاپنی های با بیش از یک قرن عمر همچنان افزایش می یابد # توکیو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/06/79 تازه ترین آمار که روز جمعه منتشر شده حاکیست در ژاپن 13 هزار و 36 نفر بیش از یک قرن عمر کرده اند که این رقم در مقایسه با سال پیش یکهزار و 690 نفر بیشتر است.
وزارت بهداشت و رفاه ژاپن در گزارش خود در این مورد افزود 10 هزار و 878 نفر از این افراد را زنان تشکیل می دهند.
بر اساس این آمار شمار سالمندان بالاتر از یکصد سال در ژاپن طی 10 سال گذشته 4 برابر شده است.
گزارشهای رسمی بیانگر آن است میزان رشد جمعیت ژاپن در سال گذشته مالی که روز 12 فروردین پایان یافت 17/0 درصد بوده که پایین ترین رقم طی نیم قرن گذشته است .
سازمان مدیریت و هماهنگی ژاپن پیشتر اعلام کرده بود جمعیت ژاپن در اول مارس 2000 میلادی 126 میلیون و 71 هزار و 305 نفر بوده که فقط 211 هزار و 299 نفر بیشتر از سال پیش از آن است.
براساس این آمار، 61 میلیون و 825 هزار نفر از جمعیت ژاپن را مردان و 64 میلیون و 245 هزار نفر را زنان تشکیل می دهند.
نرخ زاد و ولد برای هر زن ژاپنی در سال گذشته 38/1 نفر بوده که در زمره پایین ترین رقم در جهان است.
کارشناسان پیش بینی کرده اند که در صورت استمرار این روند ، جمعیت ژاپن در سال 2050 به 105 میلیون نفر کاهش خواهد یافت.
۰ نفر